Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова ще бъде специален гост на двудневната конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“ в Габрово.

Събитието ще се състои на 26 и 27 април 2018 г. в зала „Възраждане“. То е част от официалния календар на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и е на тема „Енергийната ефективност като инструмент за ускорено развитие на българските общини“.

Зам.-министър Крумова и директорът на дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ Фьодор Салмов ще коментират дългосрочната визия в областта на жилищния сектор и бъдещето на Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни сгради.

Камелия Георгиева от Националния доверителен екофонд ще говори за новите продукти на Фонда, начините за комбиниране на различни финансови източници и стандартизирането на проекти. Христина Стоичкова от Министерството на енергетиката ще представи възможностите за местните власти по приоритет „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност“ по т.н. Норвежка програма.

В рамките на форума ще бъде анонсирана инициативата „Европейска енергийна награда“. Габриеле Брандл от Австрийската енергийна агенция ще запознае аудиторията с програмата за енергийно ефективни общини „е5“, насочена към общинското енергийно планиране и изпълнение на мерки от администрациите в Австрия.

Фокусът на темите е върху развитието на интелигентни градове и общности в области като сградна автоматизация, системи за улично осветление, технологични иновации, енергийно планиране. Сред лекторите са изпълнителният директор на Фонда за енергийна ефективност Димитър Дуков, Илия Кардашлиев от Европейската банка за възстановяване и развитие, председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски и други.

Участие в конференцията са потвърдили кметове на общини, областни управители, експерти, представители на фирми, асоциации, неправителствени организации, енергийни агенции.

Желаещите да присъстват имат още няколко дни да се регистрират в електронната форма https://goo.gl/forms/AJbONzwnsDdyyADN2, която ще е отворена до 24 април 2018 г.

Програмата и повече подробности за конференцията са публикувани на https://www.20th-ecoenergy-conference.info/, както и на www.facebook.com/ecoenergybulgaria.

Снимки: МРРБ и „ЕкоЕнергия“

Пролетно почистване 2018: Нерегламентирани сметища
20 април 2018
"Руните говорят" в Националния музей на образованието
20 април 2018