Повече от 18 тона отпадъци бяха събрани по време на днешната еко акция, осъществена от служители на Община Габрово, Общински инспекторат и фирма „Пътстрой-Габрово“ АД.

Със съвместни усилия и въпреки дъждовното време, хора и машини се отправиха на 20 април към нерегламентирани сметища, намиращи се в района на кв. Беленци и с. Борики. От гористите местности бяха събрани строителни отпадъци, дюшеци и битов отпадък, а кантарната везна на Регионалното депо показа, че общото количество отпадък е точно 18 340 кг.

Преди почистването на терена                                                                                  След екоакцията

Община Габрово информира, че е забранено нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, а извършителите на подобно деяние подлежат на санкция!

Разменете био отпадък за компост
20 април 2018
Зам.-министър Крумова открива конференцията на „ЕкоЕнергия“ в Габрово
20 април 2018