Повече от 70 представители на местните власти, държавни и финансиращи институции, енергийни мениджъри и бизнеса взеха участие в организираната от Община Габрово международна конференция на мрежата за устойчиви обществени поръчки по проект „SPP Regions“ на тема „Устойчиви енергийни политики: възможности и добри практики“. Събитието се проведе на 5 и 6 април 2017 г. в ритуалната зала на Общината със съдействието на Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“ и подкрепата на проект „EmBuild“
 
 
Сред основните акценти бе представянето на нови инструменти за оценка на енергийни спестявания по проекти за обновяване на публичните сгради, както и споделяне на опит в провеждането на процедури в мрежата за зелени обществени поръчки. Габриеле Брандл от Австрийската енергийна агенция запозна аудиторията със съвременните измерения на общинския енергиен мениджмънт. 
 
  
 
Участие в семинарната програма взе ръководителят на направление „Сградни технологии“ в „Сименс България“ инж. Александър Стоянов. Той представи иновативни решения в сферата на сградната автоматизация и енергийния мониторинг, добри практики на местно и международно ниво, както и световни тенденции в сферата на устойчивото развитие и енергийната ефективност. Сред темите, предизвикали най-голям интерес, бяха приложенията за проектиране на енергийно ефективни системи, предлагани безплатно от „Сименс“. В представянето се включи и инж. Красимир Пунчев – управител на фирма „Ню Систем“ ООД, която е оторизиран партньор на направлението. Той запозна участниците с възможностите за сътрудничество и съвместно осъществяване на проекти за енергийна ефективност. 
 
  
 
По време на конференцията бяха разгледани възможностите за подпомагане на общините по текущи проекти и проектни предложения на „ЕнЕфект“ и „ЕкоЕнергия“ и ползите за общините от включването им в мрежата. Особен интерес предизвика панелната дискусия с представители на местните администрации по проект ECHOES относно прехода към интелигентни енергийни решения в градовете, инициирана от Университета по архитектура, строителство и геодезия – София. 
 
  
 
В рамките на двудневния форум бе организирано и посещение на общински обекти с успешно приложени мерки за повишаване на енергийната ефективност и енергиен мениджмънт, между които първата сертифицирана пасивна обществена сграда в България – детска градина „Слънце“, Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев“ и жилищни блокове, обновени по Националната програма за енергийна ефективност. Тези посещения предложиха чудесна възможност за директен обмен на опит между общинските специалисти, експертите и всички заинтересовани по изпълнението на конкретни проекти в сферата на енергийната ефективност и енергиен мениджмънт в сгради.
 
  
 
Презентациите от конференцията са публикувани по-долу, а още снимки от събитието – във Фейсбук профила на ОМЕЕ „ЕкоЕнергия“ – https://www.facebook.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F-523447281004161/.
 

1. Община Габрово – активна политика за устойчиво енергийно развитие, инж. Десислава Колева

2. Устойчиви обществени поръчки, Тодор Попов, Община Габрово

3. Международни проекти на „ЕнЕфект“ и „Екоенергия“ 2012-2017, д-р Драгомир Цанев

4. „Екоенергия“ след първите си 20 г. в снимки, арх. Здравко Генчев

5. Подкрепа за енергийни обследвания и планове за енегийна ефективност в общините, инж. Камен Симеонов

6. Място на енергийното обследване при обновяване на сградния фонд, инж. Станислав Андреев 

7. Енергийната трансформация – мит или реалност в българските общини, доц. Елена Димитрова, УАСГ

8. Системи за енергиен мениджмънт в градове и общини, Габриеле Брандл, АЕА

9. Устойчиви енергийни политики: възможности и добри практики, инж. Александър Стоянов, „Сименс България“

Община Габрово открива център за енергийна ефективност Карнобат се учи на енергийна ефективност от Габрово