Проект – SEP-210166077 „Региони на устойчивите обществени поръчки“ (SPP Regions)

Финансиране – Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, схема „Новаторски енергийни решения“, покана EE 8 – 2014: „Обществени поръчки за иновативни устойчиви енергийни решения“

Обща стойност – 1 498 738.00 евро

Бюджет за Община Габрово – 24 503.75 евро

Продължителност – 1 април 2015 г. – 1 април 2018 г.

Партньорство по проекта

Консорциум, съставен от 13 партньора (местни и регионални власти и институции, НПО) от 8 държави – членки на Европейския съюз, воден от международната организация за местни инициативи в областта на климата – ICLEI: Фрайбург, Германия – водещ партньор; Торино, Италия – Регионална агенция за околна среда и Провинция Торино; Барселона, Испания – Екоинститут и Представителство на регион Барселона; Бристъл, Великобритания – Университет на Западна Англия и Община Бристъл; Анже, Франция – Асоциация за разработване на публични проекти; Ротердам, Холандия; Копенхаген, Дания – Регион Ховедщаден и Датска агенция за околна среда.

България е представена в проекта с двама участници – Община Габрово, която изпълнява ролята на водещ партньор в мрежата за устойчиви обществени поръчки, и Общинска мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“ като национална експертна организация, която поддържа мрежата за устойчиви обществени поръчки и подпомага водещата община. „ЕкоЕнергия“ е водещ на пакет 6 „Наблюдение и оценка“.

Обща цел

Проектът цели да подпомогне изпълнението на процедури за устойчиви и иновативни обществени поръчки чрез насърчаване на по-тясно сътрудничество между публичните власти, обмен на опит и знания на европейско равнище и обучение по устойчиви обществени поръчки.

Специфични цели и дейности

 • Създаване и укрепване на мрежи на публични власти за устойчиви и иновативни обществени поръчки в седем европейски държави и региони, фокусирани върху споделяне на най-добри практики и пряко сътрудничество в дейностите по обществени поръчки;
 • Разработка и публикуване на минимум 6 търга във всяка държава за най-добри налични устойчиви енергийни продукти, строителство и услуги в областта на използване на енергия в обществени сгради, превозни средства и транспорт и доставка на храна. Общо публикувани минимум 42 оферти, които ще доведат до икономии на енергия от повече от 50 GWh;
 • Въвеждане на системна програма за изграждане на капацитет за възложителите на обществени поръчки в рамките на всяка държава, базирана на европейската практика и материали за обучение, в т.ч. актуализирано ръководство на Procura+;
 • Обмен на опит и знания по устойчиви и иновативни обществени поръчки между експерти, практици и политици на европейско равнище чрез насърчаване на европейска мрежа и организиране на поредица от събития и дейности. Трансформиране на Procura+ в по-голяма мрежа от доставчици, политици и експерти от цяла Европа и предлагане на постоянни механизми за насърчаване на ефективния обмен;
 • Осигуряване на съвременни насоки и ръководства, базирани на широки изследвания и консултации, по четири централни теми в прилагане на устойчиви и иновативни поръчки: 1) Пазарна ангажираност, 2) Стойност в жизнения цикъл (LCC), 3) Изходни спецификации, обвързани с резултатите и 4) Циркулярни поръчки.

Резултати и положителни ефекти

Създадена е национална мрежа за устойчиви обществени поръчки, която ще действа в рамките на съществуващата Общинска мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“. Участват над 60 български общини, две регионални сдружения на общини и проектът на Столична община „Зелена София“ (Sofia Green). Целта на мрежата е да поддържа обща платформа за устойчиви и иновативни обществени поръчки, която да предлага необходимата експертиза за подготовка на технически спецификации, обучения, обмен на добри практики и изучаване опита на по-напредналите в тази област държави.

Община Габрово е реализирала четири „зелени“ обществени поръчки:

 • Обновяване на сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“;
 • Доставка на електробуси и зарядни станции по проект за устойчив градски транспорт;
 • Доставка на електромобил за нуждите на Община Габрово;
 • Доставка на нискоемисионен товарен автомобил за нуждите на ДЯ „Зора“.

На национално ниво са реализирани два модела на „зелени“ обществени поръчки:

 • Доставка на електробуси и зарядни станции за „Столичен автотранспорт“ ЕАД;
 • Обновяване на административната сграда на Община Бургас.

Публикации

Общинари дискутираха интелигентни енергийни решения за градовете /презентации/

В Габрово – международна конференция за устойчиви енергийни политики

Сандански черпи опит от Габрово в енергийната ефективност

Стартира сайтът на проекта

Габрово ще ръководи новата мрежа за устойчиви обществени поръчки

Брошура на проекта (на английски)

„Българският форум за интелигентно финансиране на проекти за енергийна ефективност“ (BeSMART) „Планове за устойчива градска мобилност“ (SUMPs-Up)