Проект – SEP-210166077 „Региони на устойчивите обществени поръчки“ (SPP Regions)

Финансиране – програма „Хоризонт 2020 – Новаторски енергийни решения“ на ЕС, покана EE 8 – 2014: „Обществени поръчки за иновативни устойчиви енергийни решения“

Обща стойност – 1 498 738.00 евро

Бюджет за Община Габрово – 24 503.75 евро

Продължителност – 1 април 2015 г. – 1 април 2018 г.

Партньорство по проекта

Консорциум, съставен от 13 партньора (местни и регионални власти и институции, НПО) от 8 държави-членки на Европейския съюз, воден от международната организация за местни инициативи в областта на климата – ICLEI: Фрайбург, Германия – водещ партньор; Торино, Италия – Регионална агенция за околна среда и Провинция Торино; Барселона, Испания – Екоинститут и Представителство на регион Барселона; Бристъл, Великобритания – Университет на Западна Англия и Община Бристъл; Анже, Франция – Асоциация за разработване на публични проекти; Ротердам, Холандия; Копенхаген, Дания – Регион Ховедщаден и Датска агенция за околна среда.

България е представена в проекта с двама участници – Община Габрово, която изпълнява ролята на водещ партньор в мрежата за устойчиви обществени поръчки, и Общинска мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“, като национална експертна организация, която поддържа мрежата за устойчиви обществени поръчки и подпомага водещата община. „ЕкоЕнергия“ е водещ на пакет 6 „Наблюдение и оценка“.

Обща цел

Проектът цели да подпомогне изпълнението на процедури за устойчиви и иновативни обществени поръчки чрез насърчаване на по-тясно сътрудничество между публичните власти, обмен на опит и знания на европейско равнище и обучение по устойчиви обществени поръчки.

Специфични цели и дейности

 • Създаване и укрепване на мрежи на публични власти за устойчиви и иновативни обществени поръчки в седем европейски държави и региони, фокусирани върху споделяне на най-добри практики и пряко сътрудничество в дейностите по обществени поръчки;
 • Разработка и публикуване на минимум 6 търга във всяка държава за най-добри налични устойчиви енергийни продукти, строителство и услуги в областта на използване на енергия в обществени сгради, превозни средства и транспорт и доставка на храна. Общо публикувани минимум 42 оферти, които ще доведат до икономии на енергия от повече от 50 GWh;
 • Въвеждане на системна програма за изграждане на капацитет за възложителите на обществени поръчки в рамките на всяка държава, базирана на европейската практика и материали за обучение, в т.ч. актуализирано ръководство на Procura+;
 • Обмен на опит и знания по устойчиви и иновативни обществени поръчки между експерти, практици и политици на европейско равнище чрез насърчаване на европейска мрежа и организиране на поредица от събития и дейности. Трансформиране на Procura+ в по-голяма мрежа от доставчици, политици и експерти от цяла Европа и предлагане на постоянни механизми за насърчаване на ефективния обмен;
 • Осигуряване на съвременни насоки и ръководства, базирани на широки изследвания и консултации, по четири централни теми в прилагане на устойчиви и иновативни поръчки: 1) Пазарна ангажираност, 2) Стойност в жизнения цикъл (LCC), 3) Изходни спецификации, обвързани с резултатите и 4) Циркулярни поръчки.

Резултати и положителни ефекти

Създадена е национална мрежа за устойчиви обществени поръчки, която ще действа в рамките на съществуващата Общинска мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“. Участват над 60 български общини, две регионални сдружения на общини и проектът на Столична община „Зелена София“ (Sofia Green). Целта на мрежата е да поддържа обща платформа за устойчиви и иновативни обществени поръчки, която да предлага необходимата експертиза за подготовка на технически спецификации, обучения, обмен на добри практики и изучаване опита на по-напредналите в тази област държави.

Община Габрово е реализирала четири „зелени“ обществени поръчки:

 • Обновяване на сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“;
 • Доставка на електробуси и зарядни станции по проект за устойчив градски транспорт;
 • Доставка на електромобил за нуждите на Община Габрово;
 • Доставка на нискоемисионен товарен автомобил за нуждите на ДЯ „Зора“.

На национално ниво са реализирани два модела на „зелени“ обществени поръчки:

 • Доставка на електробуси и зарядни станции за „Столичен автотранспорт“ ЕАД;
 • Обновяване на административната сграда на Община Бургас.

Публикации

Общинари дискутираха интелигентни енергийни решения за градовете /презентации/

В Габрово – международна конференция за устойчиви енергийни политики

Сандански черпи опит от Габрово в енергийната ефективност

Стартира сайтът на проекта

Габрово ще ръководи новата мрежа за устойчиви обществени поръчки

Брошура на проекта (на английски)

„Габрово – обновена, еко, ефективна и активна администрация“ (Smart GreeNaa) „Планове за устойчива градска мобилност“ (SUMPs-Up)