11 април 2023

„Укрепване капацитета на Община Габрово в социалната сфера“

Проект по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.
1 март 2023

„По-добро управление чрез сътрудничество за постигане на устойчиво градско развитие“ (UrbanCOOP)

Проект по програма за междурегионално сътрудничество „Интеррег Европа“ 2021-2027 г.
20 януари 2023

„Габрово – обновена, еко, ефективна и активна администрация“ (Smart GreeNaa)

Проект по програма на ЕС „Хоризонт 2020“
9 януари 2023

„Грижа в дома в община Габрово“

Проект по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.
1 януари 2023

„Индустриалните градове на Европа – обединени в партньорство“ (FACE UP)

Проект по програма „Граждани, равенство, права и ценности“ 2021 – 2027 г. на Европейската комисия
8 декември 2022

„Обновяване на трибуни за зрители на стадион „Христо Ботев“

Проект по Наредба № 4 на Министерството на младежта и спорта
1 декември 2022

„Изграждане на европейски диалог за увеличаване на младежкото участие в извънградските райони“ (PLACE OUT)

Проект по програма „Еразъм+“ 2021–2027 г. на Европейския съюз
24 октомври 2022

„Зелено овластяване на младежите – зелени професии за по-зелена Европа“ (Green Youth Empower)

Проект по програма „Граждани, равенство, права и ценности“ 2021 – 2027 г. на Европейската комисия
14 октомври 2022

„Крачка в адаптацията към климатичните промени“

Проект по програма „Микропроекти за климата“ на Национален доверителен екофонд
5 октомври 2022

„ФестивалНО в квартала“

Проект по ОП „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, ФМ на ЕИП 2014-2021 г.
1 октомври 2022

„Енергийни общности – местни собственици на енергия“ (LOOP)

Проект по програма „Лайф“ 2021-2024 г. на Европейския съюз
1 октомври 2022

„Обществените поръчки като възможност за въвеждане и насърчаване на иновациите“ (PROCEDIN)

Проект по програма на ЕС „Хоризонт Европа“ 2021—2027 г.
1 октомври 2022

„Топъл обяд в община Габрово“

Проект по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г.
25 януари 2022

„Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2022-2023 г.“

Проект по ОП „Добро управление“ 2014-2020 г.