8 декември 2022

„Обновяване на трибуни за зрители на стадион „Христо Ботев“

Проект по Наредба № 4 на Министерството на младежта и спорта
14 октомври 2022

„Крачка в адаптацията към климатичните промени“

Проект по програма „Микропроекти за климата“ на Национален доверителен екофонд
5 октомври 2022

„ФестивалНО в квартала“

Проект по ОП „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, ФМ на ЕИП 2014-2021 г.
1 октомври 2022

„Енергийни общности – местни собственици на енергия“ (LOOP)

Проект по програма „Лайф“ 2021-2024 г. на Европейския съюз
1 октомври 2022

„Обществените поръчки като възможност за въвеждане и насърчаване на иновациите“ (PROCEDIN)

Проект по програма на ЕС „Хоризонт Европа“ 2021—2027 г.
1 октомври 2022

„Топъл обяд в община Габрово“

Проект по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г.
16 август 2022

„Ремонт на игрища за баскетбол и волейбол в СУ „Отец Паисий“ – Габрово“

Проект по програма на МОН „Изграждане и основен ремонт на спортни площадки в държавните и общинските училища" 2022 – 2023 г.
25 януари 2022

„Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2022-2023 г.“

Проект по ОП „Добро управление“ 2014-2020 г.
1 май 2021

„Натисни тук: Архив за европейската индустрия“ (Press Here)

Проект по програма „Еразъм+“ на Европейския съюз
20 октомври 2020

„Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“

Проект по ОП „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, ФМ на ЕИП 2014-2021 г.
1 октомври 2020

„Интегрирани решения за плюсово енергийни и жизнени градове“ (RESPONSE)

Проект по програма на ЕС „Хоризонт 2020“
18 юни 2020

„РИМ-Габрово – познание, участие, преживяване“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
18 юни 2020

„РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.