18 декември 2023

„Авариен ремонт на покрива на бивше Палаузово училище“

Проект по програма на Министерство на културата „Опазване на недвижимото културно наследство“
7 декември 2023

„Основен ремонт на спортна площадка в ОУ „Христо Ботев“ – Габрово“

Проект по програма на МОН „Изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища“ 2023 г.
4 октомври 2023

„Детска кухня“

Проект на АСП по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г.
3 октомври 2023

„За децата на Габрово“

Проект по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.
1 октомври 2023

„Овластяване на гражданските общности за възобновяема енергия“ (POWER-E-COM)

Проект по програма „Лайф“ 2021-2024 г. на Европейския съюз
1 октомври 2023

„Безпроблемни услуги за обновяване на енергийната ефективност на жилищните сгради“ (SHEERenov+)

Проект по програма „Лайф“ 2021-2024 г. на Европейския съюз
1 юни 2023

„Градове за управление на устойчивото развитие“ (CSG)

Проект по програма за междурегионално сътрудничество „Урбакт IV“ 2021 – 2027 г.
1 юни 2023

„Иновации за активна мобилност за зелени и безопасни градски решения“ (AMIGOS)

Проект по програма на ЕС „Хоризонт Европа“ 2021—2027 г.
11 април 2023

„Укрепване капацитета на Община Габрово в социалната сфера“

Проект по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.
1 март 2023

„По-добро управление чрез сътрудничество за постигане на устойчиво градско развитие“ (UrbanCOOP)

Проект по програма за междурегионално сътрудничество „Интеррег Европа“ 2021-2027 г.
9 януари 2023

„Грижа в дома в община Габрово“

Проект по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.
1 януари 2023

„Индустриалните градове на Европа – обединени в партньорство“ (FACE UP)

Проект по програма „Граждани, равенство, права и ценности“ 2021 – 2027 г. на Европейската комисия
1 декември 2022

„Изграждане на европейски диалог за увеличаване на младежкото участие в извънградските райони“ (PLACE OUT)

Проект по програма „Еразъм+“ 2021–2027 г. на Европейския съюз
24 октомври 2022

„Зелено овластяване на младежите – зелени професии за по-зелена Европа“ (Green Youth Empower)

Проект по програма „Граждани, равенство, права и ценности“ 2021 – 2027 г. на Европейската комисия
5 октомври 2022

„ФестивалНО в квартала“

Проект по ОП „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, ФМ на ЕИП 2014-2021 г.
1 октомври 2022

„Енергийни общности – местни собственици на енергия“ (LOOP)

Проект по програма „Лайф“ 2021-2024 г. на Европейския съюз