1 октомври 2022

„Топъл обяд в община Габрово“

Проект по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021 – 2027 г.
25 януари 2022

„Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2022-2023 г.“

Проект по ОП „Добро управление“ 2014-2020 г.
20 октомври 2020

„Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“

Проект по ОП „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, ФМ на ЕИП 2014-2021 г.
1 октомври 2020

„Интегрирани решения за плюсово енергийни и жизнени градове“ (RESPONSE)

Проект по програма на ЕС „Хоризонт 2020“
18 юни 2020

„РИМ-Габрово – познание, участие, преживяване“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
18 юни 2020

„РЕМО „Етър“ – музей за креативен културен туризъм“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
11 декември 2015

„Приеми ме 2015“

Проект на АСП по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.