ЕКИП НА ОТДЕЛ ПРОЕКТИ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

 
Милка КЕХАЙОВА
Главен експерт „Подготовка и управление на проекти“
тел. 066 818 430
факс 066 809 371
стая 319, ет. 3
 
Теодора ЦАНЕВА
Главен експерт „Подготовка и управление на проекти“
тел. 066 818 377
факс 066 809 371
стая 328, ет. 3
Десислава КОЛЕВА 
Главен експерт „Икономическо развитие“
тел. 066 818 331
факс 066 809 371
стая 318, ет. 3
Васил ГЕОРГИЕВ 
Главен експерт „Икономическо развитие“
тел. 066 818 436
факс 066 809 371
стая 320, ет. 3
Владимир КОСТАДИНОВ
Старши експерт „Подготовка и управление на проекти“
тел. 066 818 436
факс 066 809 371
стая 320, ет. 3
Николай СТОЙКОВ 
Главен експерт „Географски информационни системи“
е-mail: n.stoykov@gabrovo.bg
тел. 066 818 436
факс 066 809 371
стая 320, ет. 3
Миглена ВЪГЛЕНОВА 
Главен експерт „Публичност и визуализация“
тел. 066 818 350
факс 066 809 371
стая 322, ет. 3