ЕКИП НА ДИРЕКЦИЯ „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

 
Теодора ЦАНЕВА
Главен експерт „Подготовка и управление на проекти“
тел. 066 818 377
факс 066 809 371
стая 328, ет. 3
 
Владимир КОСТАДИНОВ
Старши експерт „Подготовка и управление на проекти“
тел. 066 818 436
факс 066 809 371
стая 320, ет. 3
Десислава КОЛЕВА 
Главен експерт „Икономическо развитие“
тел. 066 818 331
факс 066 809 371
стая 318, ет. 3
Михаела ИВАНОВА
Главен експерт
тел. 066 818 311
факс 066 809 371
стая 330, ет. 3
Жана БАСТРЕВА
Главен експерт
тел. 066 818 311
факс 066 809 371
стая 330, ет. 3
Мария РАДОЙЧЕВА
Главен експерт
тел. 066 818 311
факс 066 809 371
стая 330, ет. 3
Николай СТОЙКОВ 
Главен експерт „Географски информационни системи“
тел. 066 818 436
факс 066 809 371
стая 320, ет. 3
Ивайло ЗАХАРИЕВ 
Главен експерт „Информационни и комуникационни технологии“
тел. 066 818 353
факс 066 809 371
стая 108, ет. 1
Десислава СУТЕВА 
Главен експерт „Връзки с обществеността“
тел. 066 818 305
факс 066 809 371
стая 107, ет. 1
Цветомира ИВАНОВА
Старши експерт „Връзки с обществеността“
тел. 066 818 305
факс 066 809 371
стая 107, ет. 1
Миглена ВЪГЛЕНОВА 
Главен експерт „Публичност и визуализация“
тел. 066 818 350
факс 066 809 371
стая 322, ет. 3