2 декември 2019

„Обновяване на изкуствената тревна настилка на футболното игрище в СК „Христо Ботев“

Проект по Наредба № 4 на Министерството на младежта и спорта
14 октомври 2019

„Европейски зелен лист“

Кандидатура за еконаграда на Европейската комисия
26 август 2019

„Изпълнение на пилотен демонстрационен проект в областта на управлението на отпадъците на територията на гр. Габрово“

Проект по ОП „Околна среда“ 2014-2020 г.
31 май 2017

„Изграждане на обща система за енергийно ефективно управление в 8 детски заведения в гр. Габрово“

Проект по Програма за иновации в областта на околната среда на Федерално министерство на околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената безопасност на ФР Германия
23 януари 2017

„Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на гр. Габрово“

Проект по Инвестиционна програма за климата на НДЕФ