8 Септември 2020

„Инвестиции за създаване на качествена образователна среда в бази на ДГ – с. Поповци, с. Враниловци и с. Яворец“

Проекти по програма на МОН „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, градини и училища“ 2020-2022 г.
31 август 2020

„Въвеждане на система за управление на отпадъците в местност Узана“

Проект по ОП „Опазване на околната среда и климатични промени“, ФМ на ЕИП 2014-2021 г.
10 юни 2020

„Европейски етикет за иновации и добро управление на местно ниво“

Кандидатура за награда на Съвета на Европа
12 май 2020

„Европейски зелен лист“

Кандидатура за еконаграда на Европейската комисия
10 януари 2020

„ФестивалНО в квартала“

Проект по ОП „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, ФМ на ЕИП 2014-2021 г.
30 декември 2019

„Възможност за изява на младите хора – създаване на младежки център в Габрово“

Проект по ОП „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, ФМ на ЕИП 2014-2021 г.