23 февруари 2021

„Развитие на културната инфраструктура в община Габрово чрез обновление и модернизация на ДК „Емануил Манолов“

Проект по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
31 август 2020

„Въвеждане на система за управление на отпадъците в местност Узана“

Проект по ОП „Опазване на околната среда и климатични промени“, ФМ на ЕИП 2014-2021 г.