30 декември 2020

„Осигуряване на „Топъл обяд“ в община Габрово 2021-2022 г.“

Проект по Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
21 декември 2020

„Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги – Център за грижа за лица с различни форми на деменция и Център за грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване“

Проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.
4 декември 2020

„Благоустрояване на дворни площи в ДГ Младост“

Проект по програма „Красива България“
30 октомври 2020

Габрово кандидатства за най-добра творческа дестинация

Кандидатура за наградите на Мрежата за креативен туризъм
30 октомври 2020

„Обновяване на футболен терен и открита лекоатлетическа писта в СК „Христо Ботев“

Проект по Наредба № 4 на Министерството на младежта и спорта
28 октомври 2020

„Предприемчив европейски регион“

Кандидатура за наградата на Комитета на регионите на ЕС
31 август 2020

„Въвеждане на система за управление на отпадъците в местност Узана“

Проект по ОП „Опазване на околната среда и климатични промени“, ФМ на ЕИП 2014-2021 г.