31 май 2022

„Крачка в адаптацията към климатичните промени“

Проект по програма „Микропроекти за климата“ на Национален доверителен екофонд
20 август 2021

„ФестивалНО в квартала“

Проект по ОП „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, ФМ на ЕИП 2014-2021 г.