5 май 2023

„Чуй земята – регенеративно земеделие за здравето на почвите“

Проект по програма „Микропроекти за климата“ на Национален доверителен екофонд
26 април 2023

„Устойчиво енергийно обновяване на публична административна сграда на Община Габрово“

Проект по Национален план за възстановяване и устойчивост
26 април 2023

„Устойчиво енергийно обновяване на сградата на Музей „Дом на хумора и сатирата“

Проект по Национален план за възстановяване и устойчивост
23 март 2023

Изграждане на физкултурен салон към ОУ „Неофит Рилски“, гр. Габрово

Проект по Наредба № 4 на Министерството на младежта и спорта