5 март 2024

„Осигуряване функционирането на ОИЦ – Габрово през периода 2024-2029 г.“

Проект по Програма „Техническа помощ“ 2021 – 2027 г.
27 Септември 2023

„Габрово – център на иновации, образование и предприемачество“

Концепция за ИТИ по Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.
5 май 2023

„Чуй земята – регенеративно земеделие за здравето на почвите“

Проект по Програма „Микропроекти за климата“ на Национален доверителен екофонд