Община Габрово подготви концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), която подаде по обявената от Министерството на регионалното развитие и благоустройството едноименна процедура. В нея са включени пет проектни идеи, с които може да се кандидатства за финансиране по програмите на европейските фондове за периода 2021 – 2027 г. – „Развитие на регионите“, „Образование“, „Околна среда“, „Развитие на човешките ресурси“ и „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“.

Това е пилотна процедура в изпълнение на новия интегриран подход за териториално развитие в България, подкрепен по линия на кохезионната политика на Европейския съюз. Основен акцент в нея е партньорството както на местно ниво, така и между централната и общинските администрации.

Концепцията „Брегове на съвремието – комплекс от мерки за създаване на зелена, иновативна и приобщаваща градска среда в Габрово и Пловдив“ включва инвестиционни намерения за над 88 млн. лева.

Създаването на артцентър „Kpиcтo и Жaн-Kлoд“ в сградата на затворения през 2009 г. техникум по текстил в Габрово е предизвикателство, но и голяма възможност за града © Община Габрово

Планирано е преустройство и ремонт на сградата на бившия текстилен техникум в Габрово за създаване на артцентър с името „Кристо и Жан-Клод“. Целта е да се разработи модел за функциониране и управление на базата, да се проведе международен архитектурен конкурс и да се достави необходимото оборудване за дейността на центъра.

В концепцията е заложено обновяване на Дома на хумора и сатирата. Предвидени са мерки за енергийна ефективност, ново фасадно осветление, възстановяване на интериора на вариететния театър, реставрация на стенописите, обновяване на фондохранилищата и др. Посетителите ще могат да ползват кафене и допълнителни зони за отдих.

Знакови обекти са разположени в зоната на интервенция край бреговете на река Янтра © Община Габрово

Следващ важен обект е спортна зала „Орловец“, която се нуждае от сериозни решения за енергийна ефективност, цялостно обновяване на вътрешните пространства, ново оборудване, ремонт на съблекалните и санитарните помещения, съвременна сценична механизация.

Като част от същата територия е включено и благоустрояване на крайречната зона на река Янтра. Намеренията са изградените пешеходни алеи и веломаршрути по улиците „Аврам Гачев“ и „Дунав“ да се свържат с целия район по двата бряга на реката до парка на Колелото. Ще бъдат проектирани кътове за отдих и спорт, велоалея, пешоходни връзки, автомобилни подходи и др.

Емблематичното кино „Космос“ с надежда да се възроди в модерен многофункционален център за култура © Община Пловдив, архив

Целта на последния обект е да бъде изпълнен основен ремонт на кино „Космос“ в град Пловдив. Освен цялостното осъвременяване на сградата и на оборудването акцент в проекта са иновативните екологични подходи, сред които поставянето на фотоволтаици и изграждането на плосък покрив с покритие от зелена растителност.

Ако бъдат одобрени, планираните обекти ще се реализират от Община Габрово като водеща организация в партньорство с общинските администрации на Пловдив и Бургас, Министерството на културата, Българската федерация по хандбал, Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“, Музея „Дом на хумора и сатирата“, Регионалния иновационен център „Амбициозно Габрово“, Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“, Фондацията „Общност в помощ на зависимите“, фирмите „Габрово Ритейл Парк“ ООД и „Билла България“ ЕООД.

Предстои концепцията да се подложи на обществено обсъждане, след което ще бъде приоритизирана от Регионалния съвет за развитие на Северен централен регион за планиране. Концепцията за ИТИ представлява една или повече проектни идеи за една или няколко дейности/инвестиции, които в комбинация помежду си служат за осъществяването на конкретна цел или приоритет от Интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион за планиране от ниво 2.

Национална кампания „Чиста околна среда – 2024 г.“ Национална кампания „Чиста околна среда – 2024 г.“