20 януари 2024

„Габрово – обновена, еко, ефективна и активна администрация“ (Smart GreeNaa)

Проект по програма на ЕС „Хоризонт 2020“
23 Септември 2022

Европейски механизъм за градско развитие (European City Facility)

Проект по програма на ЕС „Хоризонт 2020“
1 юли 2018

„Планове за устойчива градска мобилност“ (SUMPs-Up)

Проект по програма на ЕС „Хоризонт 2020“
2 април 2018

„Региони на устойчивите обществени поръчки“ (SPP Regions)

Проект по програма на ЕС „Хоризонт 2020“