Проект – № 894759 „Енергийни мерки: Подпомагане на домакинствата в риск от енергийна бедност“ (EnergyMEASURES: Tailored measures supporting energy vulnerable households)

Финансиране – Рамкова програма на Европейския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“; приоритет „Сигурна, чиста и ефективна енергия“; схема „Дейности за координация и подкрепа“

Обща стойност – 1 995 575.00 евро (100% грант)

Бюджет за Община Габрово – 38 343.75 евро (100% грант)

Продължителност на проекта – 1 септември 2020 г. –  29 февруари 2024 г.

Партньорство по проекта – консорциум от 12 организации от 8 европейски държави. Община Габрово и Община Бургас са асоциирани партньори към българския представител – Общинска мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“.

Участници – Национален университет на Ирландия – гр. Корк, Ирландия (координатор);  фирма „Енерджи Екшън Лимитид“ – гр. Дъблин, Ирландия; Научноизследователски институт „Дюн Уъркс“ – гр. Риетховен, Нидерландия; Научноизследователски институт „Стихтинг Пон“ – гр. Тилбург, Нидерландия; Община Айндховен – Нидерландия; Автономна компания на провинция Антверпен „Камп С“ – гр. Вестерло, Белгия; Организация за социални услуги на провинция Антверпен „СААМО“ – гр. Мехелен, Белгия; Асоциация на полските общини, членове на мрежата „Енергийни градове“ – гр. Краков, Полша; Дружество за управление на жилищни сгради „Хабидом“ – гр. Скопие, Република Северна Македония; Общинска мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“ – гр. София, България; Жилищна агенция TIG – гр. Сторноуей, Западни острови на Луис, Шотландия (Обединено Кралство); Научноизследователски институт „Ойкоплюс“ – гр. Виена, Австрия.

Водеща идея

Между 50 и 125 милиона души са изложени на риск от енергийна бедност в Европейския съюз. Усилията за решаване на този проблем изискват набор от мерки, информираност и активното участие на домакинствата. Проектът EnergyMEASURES работи за справяне с енергийната бедност в седем европейски държави, сред които и България. Общинската мрежа за енергийна ефективност „ЕкоЕнергия“, Центърът за енергийна ефективност „ЕнЕфект“ и общините Бургас и Габрово се стремят да подпомагат изпълнението на проекти за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради и да намалят енергийната бедност в България.

Обща цел

Подобряване на енергийната ефективност на домакинствата, които са затруднени да задоволяват своите енергийни нужди.

Специфични цели

 • Промяна на енергийното поведение на населението;
 • Откриване на нови източници на енергийна ефективност в жилищата;
 • Намаляване на разходите за енергия въз основа на ежедневните енергийни нужди;
 • Подкрепа за домакинствата с ниски доходи за намаляване консумацията на енергия.

Целеви групи

 • Енергийно бедни домакинства;
 • Местни и регионални власти;
 • Сдружения на собствениците в етажна собственост;
 • Национални асоциации – жилищни организации, енергийни агенции и власти, доставчици на услуги;
 • Широката общественост и гражданите.

Дейности

Провеждане на проучване сред домакинства от многофамилни жилищни сгради с предвидени бонуси:

 • Безплатно енергийно обследване – 4 блока;
 • Енергоспестяващи продукти или услуги на стойност 77 евро – 300 домакинства;
 • Измерване в реално време на потреблението на енергия – 20 домакинства;
 • Конкурс с награди;
 • Предоставяне на обучения и консултации.

Домакинствата, включени в дейностите, поемат следните ангажименти:

 • Участие в предварително социологическо проучване от външна социологическа агенция (анкета в рамките на 45 минути);
 • Попълване на анкетна форма за включване в проучването;
 • Подаване на регистрационна форма;
 • Осигуряване на данни за провеждане на енергийно обследване и съдействие на обследващата фирма при посещение на място.

Резултати и положителни ефекти

 • Намаляване уязвимостта на участниците към енергийната бедност;
 • Намаляване потреблението на енергия в домакинствата и свързаните с него емисии на парникови газове;
 • Тласък на движението за намалена енергийна бедност и по-добро качество на въздуха;
 • Изработване на методология за осигуряване на адекватна топлина, охлаждане, осветление и ползване на енергия за захранване на уредите в дома.

Публикации

Информационна дипляна

Връзки и контакти

Сайт на проекта

Фейсбук страница на проекта

„Българският форум за интелигентно финансиране на проекти за енергийна ефективност“ (BeSMART) „Габрово – обновена, еко, ефективна и активна администрация“ (Smart GreeNaa)