XIX конференция с международно участие на „ЕкоЕнергия“ събра на 26 и 27 октомври 2017 г. в гр. Бургас повече от 70 участници от сферата на енергийната ефективност, устойчивото регионално и местно развитие с цел взаимодействие и постигане на високи резултати, партньорства и обмен на практики.

Събитието бе с ясен фокус върху „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради“ (НПЕЕМЖС), чието приложение намира пълна подкрепа от местните администрации, които са най-добрите изпълнители на енергийните политики. За да бъдат те още по-успешни, е необходимо да бъдат подкрепени целево от държавата, а защо не – и от бизнеса, и от неправителствения сектор.

Темата за жилищната политика бе коментирана от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова, която подчерта необходимостта от приемане на дългосрочна визия за по-нататъшно развитие на политиките в сектора и конкретно на Националната програма за енергийна ефективност в сътрудничество с „ЕкоЕнергия“ и неправителствените организации. Бяха поставени акценти върху децентрализацията на Програмата и финансовите механизми, които да осигурят бъдещо активно участие на гражданите в процеса по обновяване. Специално внимание бе обърнато на необходимостта от засилване на комуникационната кампания и изграждането на капацитет за изпълнение на проектите, а не на последно място – и за все по-засилено прилагане на Закона за управление на етажната собственост.

Зам.-министърът на енергетиката Жечо Станков анонсира предложеното 150-процентно увеличаване на средствата за енергийна ефективност в новия етап на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Той представи петте приоритетни области по програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“. Сред тях за пръв път ще има компонент, посветен на почти нулево-енергийните сгради – стандартът, който публичните власти ще са задължени да следват след края на 2018 г.

Станков апелира за повече инициативност от общините по време на европредседателството, за привличане на ноу-хау и създаване на нови контакти за бъдещи инвестиции.

Възможностите за финансиране чрез инструментите на Националния доверителен екофонд (НДЕФ), Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници и проектите по „Хоризонт 2020“ са теми от особена важност за местните власти. Конференцията показа не само реални примери от водещи български общини, но и новаторски теми от водещи европейски експерти в областта на сградното обновяване. Успешните практики на победителите в организирания от посолството на Република Франция в България конкурс „ЕкоОбщина“ – Самоков, Павликени, Габрово, Столична община, откроиха стойността на приложените мерки и доказаха значението на дейностите за опазване на околната среда по ресурсно ефективен и икономически устойчив начин.

Представители на общините Бургас, Габрово, Добрич, Лом и Смядово представиха своите водещи резултати в НПЕЕМЖС. Експерти от Агенцията за устойчиво енергийно развитие, Националното сдружение на общините, Българската асоциация за изолации в строителството, Камарата на строителите в България и други говориха за качеството на енергийните обследвания и изолациите, ползите и предизвикателствата за продължаването на НПЕЕМЖС и т.н.

Заедно те се обявиха за децентрализация на финансовите механизми и засилена роля на местните власти при изпълнението и контрола върху проектите.

По време на конференцията членовете на Общото събрание на „ЕкоЕнергия“ обсъдиха редица теми, свързани с дейностите на Мрежата през 2018 г. Сред тях са организирането на международна конференция под егидата на „ЕкоЕнергия“ в рамките на българското председателство на Европейския съюз през март 2018. Тя ще бъде осъществена съвместно с европейската общинска мрежа за енергийна ефективност „Енергийни градове“ (Energy Cities), Офиса на Споразумението на кметовете и Генералната дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия. Ще бъдат организирани четири регионални срещи на „ЕкоЕнергия“ по актуални теми в общините Бургас, Габрово, Горна Малина и Добрич.

Делегатите на конференцията – представители на общини и специалисти в енергийния сектор, подкрепиха с декларация готовността си да участват съвместно с държавата за продължаване на политиките в областта на енергийната ефективност, като основа за създаване на реални пазарни механизми, с които качествено да се подобрят условията на живот в българските градове.

Таня Христова, кмет на община Габрово, председател на Управителния съвет на „ЕкоЕнергия“:

„Ние, общините, успяхме реално да стартираме или по-скоро с наша намеса Националната програма за енергийна ефективност започна най-сетне да се реализира. Можем да предложим решения, които биха подобрили и биха направили така, че изключително важната програма за енергийна ефективност в многофамилните жилищни сгради да продължи и то не просто да продължи, а да продължи в правилната посока. Вече сме в етап, в който трябва да отправим поглед и малко по-напред. Вече започна дебатът за политиките, които ще се реализират след 2020 година.“

Малина Крумова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството:

„Считам, че експертизата, която е изградена от хората, занимаващи се с енергийна ефективност на местно ниво, е от изключително значение, когато искаме да постигнем нещо реално по отношение на енергийната ефективност. Разчитам на активния диалог, който ще проведем по отношение на общите ни идеи, за да се придвижим напред и да изградим една дългосрочна визия. Без нея, ще правим инцидентни и частични неща, които ще имат краткотраен ефект и категорично няма да постигат целта, която си поставяме заедно.“

Жечо Станков, заместник-министър на енергетиката:

„Един от най-важните стълбове на Енергийния съюз е именно енергийната ефективност. Целта ще е да бъдем най-малко 30% по-енергийно ефективни до 2030 година. Всички мерки по Норвежката програма, с изключение на тези, които са насочени към бизнеса и ВиК дружествата, се очаква да бъдат финансирани с 60% грант. Всичко, което искаме да насочим към общините, бихме желали и кандидатствали да бъде финансирано на 100%, както е било до момента. Договаряме и 150% повече средства за енергийна ефективност в сравнение с предходния период.“

 

Димитър Дуков, изп. директор на Фонда за енергийна ефективност и възобновяеми източници:

„Енергийната ефективност е търговска дейност, но в сгради и в обекти, които са добре поддържани. Ние, за съжаление, не поддържаме добре нашите сгради и съоръжения. Тогава се явява нуждата от субсидии, които са нещо полезно, особено за българските условия. Но те трябва така да се дозират, че да могат да покрият онази част от инвестицията, която няма как енергията да плати. В този смисъл механизмът на НДЕФ може да бъде изключително полезен като предостави тази допълваща компонента, която ни е необходима.“

Декларация на участниците в XIX годишна конференция на ОМЕЕ „ЕкоЕнергия“

С презентациите, изнесени по време на годишната конференция на „ЕкоЕнергия“, можете да се запознаете тук...

Снимки и видеоматериали са публикувани във Фейсбук профила на „ЕкоЕнергия“ тук...
 

*Изказванията са публикувани в статията със съкращения и редакторска намеса.

Община Габрово открива център за енергийна ефективност Кметът Таня Христова: „Механизмите за финансиране на енергийната бедност трябва да са насочени към местните власти“