„Габрово се ангажира да се развива като зелен, интелигентен, приобщаващ и иновативен град. Като член на Споразумението на кметовете от 2013 г. насам, ние работим системно за справяне с проблемите в изменението на климата и за трансформиране на предизвикателствата във възможности и добри практики. Споделяме визията за 2050 г., която цели да постигне живот в декарбонизирани и устойчиви градове с достъп до сигурна и устойчива енергия. Габрово е носител на наградата „Европейски зелен лист“ и искаме да включим нашите граждани, предприятия и други заинтересовани страни в процеса на зелен преход. Според плановете ни за смекчаване и адаптиране към изменението на климата Габрово определя 40% цел за намаляване на парниковите газове до 2030 г. В България енергийната ефективност е национален приоритет, но програмите за подкрепа все още са силно централизирани и не позволяват прилагането на независими политики от страна на местното самоуправление. Имаме нужда от политически дебат, който да позволи по-децентрализиран подход при прилагането на политики за устойчива енергийна ефективност.“

С тези думи кметът на община Габрово Таня Христова започна своето участие в събитието на Споразумението на кметовете „Към по-справедлива и неутрална по отношение на климата Европа за всички“, което се състоя онлайн на 7 октомври 2021 г.

От 2008 г. над 10 000 местни правителства са част от движението по Споразумението на кметовете с цел да намалят емисиите си на парникови газове, да се адаптират към изменението на климата, да осигурят достъп до устойчива енергия и да подобрят качеството на живот на своите граждани.

През април 2021 г. инициативата навлезе в нова фаза, като официално стартира подновената си амбиция за по-справедлива и неутрална по отношение на климата Европа. Съгласно това подписалите страни се ангажират да постигнат неутралност на климата до 2050 г., да увеличат целите си за намаляване на емисиите, да приложат адаптация към мерките за изменението на климата и да намалят енергийната бедност чрез справедлив преход. Те се ангажират и да въвлекат своите граждани, бизнес и местни заинтересовани страни в прехода и така да допринесат за Европейския пакт за климата.

Участие в церемонията взеха кметовете на Гренобъл, Стокхолм, Тампере, Габрово, Прага, Турку, посланици на Европейския климатичен пакт, президентът на Европейския парламент Давид Мария Сасоли, вицепрезидентът за европейската Зелена сделка към Европейската комисия Франс Тимерманс, директорът на ГД „Енергия“ Паула Пино и президентът на Комитета на регионите Апостолос Цицикостас.

Според Франс Тимерманс градовете са мястото, където иновациите, вдъхновението и действието вървят ръка за ръка. Споразумението на кметовете е най-голямото движение на кметове и поради тази причина те са в състояние да осъществят процеса на зелена трансформация. Инициативата Fit for 55, приета на 14 юли 2021 г., носи безпрецедентната амбиция и общи усилия на всички 27 държави – членки на Евросъюза, да превърнат Европа в първия климатично неутрален континент в света до 2050 г. „За да стигнем до там, трябва да намалим емисиите с поне 55% до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. и да направим това по справедлив, рентабилен и конкурентен начин.“, подчерта Тимерманс.

Общността на Споразумението на кметовете винаги е била силно ангажирана да ръководи промяната и да се справя с изменението на климата. Тя подкрепя споделена визия за 2050 г., основана на ускоряване на декарбонизацията на своите територии, укрепване на капацитета за адаптиране към неизбежните последици от изменението на климата и осигурявайки на гражданите си сигурна, устойчива и достъпна енергия.

Община Габрово открива център за енергийна ефективност Габрово с амбиция за въглеродна неутралност до 2050 г.