8 август 2019

Отчети на второстепенни разпоредители за второ тримесечие (април - юни 2019 г.)

9 май 2019

Отчети на второстепенни разпоредители за първо тримесечие (януари - март 2019 г.)

28 февруари 2019

Отчети на второстепенни разпоредители за четвърто тримесечие (ноември - декември 2018 г.)

31 октомври 2018

Отчети на второстепенни разпоредители за трето тримесечие (юли - септември 2018 г.)

31 август 2018

Отчети на второстепенни разпоредители за второ тримесечие (април - юни 2018 г.)

20 август 2018

Отчети на второстепенни разпоредители за първо тримесечие (януари - март 2018 г.)

28 февруари 2018

Отчети на второстепенни разпоредители за четвърто тримесечие (октомври - декември 2017 г.)

28 октомври 2017

Отчети на второстепенни разпоредители за трето тримесечие (юли - септември 2017 г.)

12 юли 2017

Отчети на второстепенни разпоредители за второ тримесечие (април - юни 2017 г.)

6 април 2017

Отчети на второстепенни разпоредители за първо тримесечие (януари - март 2017 г.)

9 януари 2017

Отчети на второстепенни разпоредители за 2016 г.