Бюджет на ОП Благоустрояване за 2017г. 427 KB
Бюджет на Заведение за социални услуги за 2017г. 456 KB
Бюджет на Дом за възрастни хора с физически увреждания за 2017г. 249 KB
Бюджет на ОЗ Озеленяване за 2017г. 407 KB
Бюджет на ЕМО ЕТЪР за 2017г. 404 KB
Бюджет на Музей Дом на хумора и сатирата за 2017г. 420 KB
Бюджет на Регионален исторически музей за 2017г. 403 KB
Бюджет на Художествена галерия „Христо Цокев“ за 2017г.
Бюджет на Художествена галерия „Христо Цокев“ за 2017г. 397 KB
Обяснителна записка към Бюджет 2017 46 KB
Бюджет на РБ Априлов - Палаузов за 2017г. 424 KB
Бюджет на МАИР Боженци за 2017г. 401 KB
Бюджет на ОЗ Спортни имоти за 2017г. 545 KB
Бюджет на ОП Гробищни паркове за 2017г. 289 KB
Бюджет на ДГ Дъга за 2017г. 848 KB
Бюджет на ДГ Ран Босилек за 2017г. 1.04 MB
Бюджет на ДГ Мечо Пух за 2017г. 426 KB
Бюджет на ДГ Мики Маус за 2017г. 795 KB
Бюджет на ДГ Младост за 2017г. 753 KB
Бюджет на ДГ Перуника за 2017г. 669 KB
Бюджет на ДГ Първи юни за 2017г. 824 KB
Бюджет на ДГ Радост за 2017г. 875 KB
Бюджет на ДГ Слънце за 2017г. 735 KB
Бюджет на ДГ Явор за 2017г. 688 KB
Бюджет на НУ Васил Левски за 2017г. 171 KB
Бюджет на ОУ Иван Вазов за 2017г. 168 KB
Бюджет на ОУ Неофит Рилски за 2017г. 453 KB
Бюджет на ОУ Ран Босилек за 2017г. 496 KB
Бюджет на ОУ Св.Св. Кирил и Методий за 2017г. 384 KB
Бюджет на ОУ Христо Ботев за 2017г. 374 KB
Бюджет на ОУ Цанко Дюстабанов за 2017г. 262 KB
Бюджет на СУ Отец Паисий за 2017г. 368 KB
Бюджет на СУ Райчо Каролев за 2017г. 369 KB
Бюджет на ПМГ Акад. Иван Гюзелев за 2017г. 347 KB
Бюджет на ПУ Николай Палаузов за 2017г. 119 KB
Бюджет на ОП Регионално депо за неопасни отпадъци за 2017г. 278 KB
Бюджет на Община Габрово (разпоредител) за 2017г. 1.31 MB