9 август 2022

ГФО за 2021 г.

31 май 2021

ГФО за 2020 г.

9 юли 2020

ГФО за 2019 г.

14 юни 2019

ГФО за 2018 г.

7 август 2018

ГФО за 2017 г.

6 юли 2017

ГФО за 2016 г.

26 юни 2016

ГФО за 2015 г.

8 февруари 2016

ГФО за 2014 г.

14 август 2014

ГФО за 2013 г.

25 юли 2013

ГФО за 2012 г.

23 август 2012

ГФО за 2011 г.