Решение 153 / 31.08.2023 г. за приемане отчет за изпълнението на бюджет за 2022 г.
08.09.2023

ГФО за 2022 г.
14.08.2023

ГФО за 2023 г. ГФО за 2023 г.