Бюджет на Община Габрово за 2013 година
№23 / 21.02.2013

Бюджет за 2024 г. Бюджет за 2014 г.