1.

Име на организацията

Напишете името на Вашата организация
0% (5)
2.

Потенциален кандидат ли сте за съфинансиране на проекти по Програма Култура?

Да
0% (4)
Не
0% (1)
3.

Участвали ли сте до сега в проектните сесии?

Да
0% (5)
Не
0% (0)
4.

Изпълнявали ли сте проект по Програма Култура?

Да
0% (5)
Не
0% (0)
5.

Срещате ли трудности при кандидатстването?

Да
0% (1)
Не
0% (4)
Ако Вашият отговор е "ДА", опишете какви трудности сте срещали?
0% (0)
6. Имате ли предложения за корекции в настоящия правилник за съфинансиране на проекти по Програма Култура?
Да
0% (1)
Не
0% (2)
Свободен отговор
0% (2)
7. Какви трябва да бъдат приоритетите по Програмата?
Вашите предложения
0% (5)
8. Силни страни на Програма Култура
Моля избройте силните страни на програмата
0% (5)
9. Слабости в Програма Култура
Моля, посочете слабите страни на програмта
0% (5)
10.

Вашите препоръки

Свободен отговор
0% (5)
Общо гласували: 0