Проучване удовлетвореността на потребителите от новия Геопортал на Община Габрово

1. Колко често посещавате Геопортала на Община Габрово?
Поне веднъж дневно
20% (30)
Поне веднъж седмично
27% (40)
Поне веднъж месечно
17% (25)
По рядко
13% (19)
За първи път съм тук
23% (35)
2. Лесно ли откривате информацията, която търсите?
Лесно
47% (70)
Трудно
28% (42)
Не мога да преценя
25% (37)
3. Информацията в сайта отговаря ли на вашите очаквания и потребности?
Да напълно
26% (39)
Само частично
58% (86)
Не открих информацията която търся
15% (22)
4. Какво бихте желали да се промени в Геопортала на Община Габрово?
Външния вид
28% (42)
По-лесна навигация
63% (94)
Допълнителни функционалности:
33% (49)
5. Какви допълнителни тематични карти и регистри с информация бихте желали да присъстват в Геопортала на Община Габрово?
Схема на градския транспорт
53% (79)
Пътна инфраструктура с информация за затворените улици и обходни маршрути
52% (78)
Места за настаняване и обществено хранене
34% (51)
Подземна инфрастуктура
28% (41)
Зони за отдих и развлечения
46% (69)
Топографски карти
40% (59)
Други :
13% (20)
6. Каква обща оценка бихте поставили на геопортала на Община Габрово?
6 - Много полезен. Не виждам какво друго може да се добави.
8% (12)
5 - Полезен. Има още какво да се направи, но вярвам че е въпрос на време.
46% (68)
4 - Има полезна информация, но е частична и непълна.
30% (44)
3 - Идеята е добра, но не смятам че ще се развие.
11% (17)
2 - Начинанието е безсмислено и няма да намери приложение в практиката.
4% (6)
7. Пол:
Мъж
56% (84)
Жена
43% (64)
8. Възраст:
Под 18 години
4% (6)
18 - 30 години
26% (38)
30 - 45 години
54% (80)
45 - 60 години
14% (21)
Над 60 години
2% (3)
9. Образование:
Основно
6% (9)
Средно
17% (25)
Висше
76% (113)
10. Занятие
Студент, ученик
15% (23)
Безработен
6% (9)
Работя по трудово/гражданско правоотношение
26% (39)
Работя в държавна/общинска администрация
27% (40)
Частен бизнес/практика
25% (37)
11. С каква цел посетихте Геопортала на Община Габрово?
Набиране на информация свързана с професионалната ми дейност
30% (44)
Набиране на информация от частен интерес
27% (40)
От любопитство
36% (54)
Друго:
6% (9)
Общо гласували: 149