Участвайте в попълването на анкетата

1. Служителите са коректни и отзивчиви, и отчитат специфичните нужди на администрацията;
да
44% (12)
не
52% (14)
не мога да преценя
4% (1)
2. При осъществяване на служебен контакт, служителите проявяват ли достатъчно отзивчивост;
да
44% (12)
не
52% (14)
не мога да преценя
4% (1)
3. Срещате ли подкрепа и разбиране при излагане на Вашите проблеми и нужди;
да
41% (11)
не
59% (16)
не мога да преценя
0% (0)
4. Смятате ли, че служителите на Община Габрово са професионално добре подготвени:
да
33% (9)
не
48% (13)
не мога да преценя
19% (5)
5. Смятате ли, че служителите от Центъра за информация и услуги на гражданите са професионално добре подготвени:
да
48% (13)
не
22% (6)
не мога да предценя
30% (8)
6. Как бихте оценили участието Ви в процеса на обсъждане и развитие на политиките и проектите на Община Габрово, касаещи административното обслужване?
имаме възможност да участваме в процеса;
15% (4)
участието е по-скоро формално;
74% (20)
нашите препоръки се вземат под внимание;
11% (3)
7. Каква е Вашата оценка за изпълнение на дейността на Община Габрово?
отлична
26% (7)
добра
26% (7)
негативна
22% (6)
не мога да преценя
4% (1)
смятам, че е необходима промяна
22% (6)
(моля предложете в каква област или дейност)
0% (0)
8. Смятате ли, че Община Габрово използва всички налични средства и канали, за да Ви информира своевременно за формулираните политики, проекти и мерки в областта на административното обслужване, както и въвеждането на нови или промяната на вече извършвани административни услуги?
своевременно получаваме информация
33% (9)
не винаги ни информират
41% (11)
не получаваме информация
26% (7)
9. От къде получихте първоначална информация за използваната от Вас административна услуга?
от нормативни документи
33% (9)
от телефонни разговори със служители от администрацията
7% (2)
от интернет страницата на Община Габрово
26% (7)
от познати
19% (5)
от други източници
15% (4)
10. Коя от услугите, предоставяни от Община Габрово ползвахте?
моля предложете Вашия отговор
93% (25)
11. Спазиха ли се законоустановените срокове за извършването на заявената от Вас услуга?
да
67% (18)
не
33% (9)
12. Каква такса/цена заплатихте за тази услуга?
Моля напишете Вашия отговор!
93% (25)
13. Кой е предпочитаният от Вас начин за плащане?
в брой
70% (19)
по банков път
22% (6)
чрез електронно банкиране или ePay
7% (2)
14. Приемлива цена за услугата би била в рамките на ...?
(Моля, напишете цената)
93% (25)
15. Ако услугата Ви бъде предоставена в рамките на работния ден (четири часа от подаване на искането), бихте ли заплатили няколко пъти по-висока такса?
да
44% (12)
не
56% (15)
16.

За избрания от Вас отговор на въпрос № 13, моля посочете, колко често бихте се възползвали от тази възможност?

винаги
37% (10)
често
41% (11)
рядко
4% (1)
само при необходимост
15% (4)
17. Как оценявате сайта на Община Габрово по отношение на визия, структура и намиране на информация?
страницата е добре структурирана, има добри връзки в нея и с подходяща скорост?
33% (9)
страницата е лесно достъпна и лесна за разбиране и търсене?
33% (9)
има какво още да се направи (моля предложете какво според Вас трябва да се промени)
30% (8)
18. Как оценявате информацията, публикувана на интернет страницата на Община Габрово?
актуална, обективна, ясна, изчерпателна и навременна
48% (13)
частична и непълна
33% (9)
незадоволителна, неразбираема, остаряла
19% (5)
19. Бихте ли ползвали административни услуги по електронен път?
да
89% (24)
не
11% (3)
20. Моля, изразете Вашето мнение относно административното обслужване в Община Габрово, както и качеството на предоставяните административни услуги. Ако имате препоръки, забележки или друга важна информация относно административното обслужване, моля, да я споделите с нас!
Маркирайте отметка и в своден текст напишете Вашето мнение!
93% (25)
Общо гласували: 27