1. Кръгово кръстовище - Консултативна поликлиника
да
98% (52)
не
2% (1)
нямам мнение
0% (0)
2. Реконструкция ул. Дунав и прилежащи пространства
да
92% (49)
не
2% (1)
нямам мнение
6% (3)
3. Благоустрояване на "VI-ти участък"
да
98% (52)
не
2% (1)
нямам мнение
0% (0)
4. Реконструкция ул. Софроний Врачански и прилежащи пространства
да
89% (47)
не
4% (2)
нямам мнение
8% (4)
5. Зелена площ по улица Брянска
да
98% (52)
не
0% (0)
нямам мнение
2% (1)
6. Парк Маркотея
да
100% (53)
не
0% (0)
нямам мнение
0% (0)
7. Друг обект - моля посочете
Моля, кликнете на отметката, за да напишете Вашето мнение
89% (47)
Общо гласували: 53