1. Запознати ли сте със стратегическите цели на отдела и дирекцията в която работите?
да
77% (37)
от части
10% (5)
слабо
4% (2)
не
8% (4)
2. Запознати ли сте с най-новите тенденции в сферата в която работите?
да
65% (31)
от части
29% (14)
слабо
0% (0)
не
6% (3)
3. Как оценявате ефективността на работата на отдела си?
отлична
29% (14)
добра
63% (30)
задоволителна
6% (3)
слаба
4% (2)
4. Как оценявате личната си ефективност на работното място?
отлична
42% (20)
добра
52% (25)
задоволителна
4% (2)
слаба
2% (1)
5. Къде в работата си срещате най-големи затруднения?
комуникация с колеги/ междуличностни отношения;
35% (17)
комуникация с граждани;
6% (3)
комуникация с други институции;
27% (13)
технически/компютърни затруднения;
6% (3)
езикова бариера;
4% (2)
организационни проблеми/ координация в организацията на работния процес;
42% (20)
друго (моля посочете)
4% (2)
6. Смятате ли, че комуникацията и работния процес между отделните звена и служители от администрацията биха се подобрили посредством съвместно участие в обучения, дискусионни панели, извънслужебни мероприятия?
да
63% (30)
от части
25% (12)
слабо
13% (6)
не
0% (0)
7. По кои от следните теми, пряко касаещи служебната ви дейност, бихте желали да преминете обучение?
АПК /ГПК
27% (13)
Европейско законодателство
29% (14)
Компютърно обучение
15% (7)
Е-правителство
15% (7)
Ефективна комуникация
33% (16)
Връзки с обществеността
19% (9)
Управленски умения в администрацията
23% (11)
Друго
8% (4)
8. Пол:
мъж
29% (14)
жена
71% (34)
Общо гласували: 48