Уважаеми госпожи и господа,

Една от основните цели на Общинска администрация Габрово е постигане на по-добро обслужване на гражданите и представителите на бизнеса. Ето защо, за нас е важна Вашата оценка в качеството Ви на потребител на административни услуги.  Ще Ви бъдем благодарни, ако отделите част от времето си и попълните нашата Анкета.

 

Моля, отбележете избрания от Вас отговор с отметка.

1.

Вие посещавате общинска администрация в качеството си на?

гражданин
67% (2)
представител на бизнеса
0% (0)
представител на институция
33% (1)
2.

За какви услуги най-често посещавате Община Габрово?

относно извършване на стопански дейности (за търговска, транспортна и друг вид)
33% (1)
по изготвянето на документи относно устройство на територията (скици, оценки, разрешителни и други)
33% (1)
относно отдаване под наем на жилищен/нежилищен имот
0% (0)
относно местни данъци и такси
0% (0)
относно услуги свързани с гражданска регистрация
33% (1)
друга вид услуга:
0% (0)
3.

Как оценявате отношението на служителите в Центъра за административно обслужване?

любезно и отзивчиво
67% (2)
по-скоро добро
33% (1)
по-скоро неуважително
0% (0)
4.

Служителите от ЦАО съдействаха ли Ви при попълване на документите?

да
67% (2)
не
33% (1)
5.

Смятате ли, че служителите на Община Габрово са професионално добре подготвени:

да
67% (2)
не
33% (1)
не мога да преценя
0% (0)
6.

Лесно ли открихте информация относно исканата от Вас административна услуга?

да
100% (3)
не
0% (0)
не мога да преценя
0% (0)
7.

Информацията достатъчно изчерпателна ли беше?

да
100% (3)
не
0% (0)
не съвсем
0% (0)
8.

Спазиха ли се законоустановените срокове за извършване на заявената от Вас  услуга?

да
67% (2)
не (посочете закъснението и вида на услугата):
33% (1)
9.

Как оценявате качеството на предоставяне на  услугите?

много добро
67% (2)
има известни проблеми
0% (0)
има сериозни проблеми
33% (1)
10.

Вашето посещение в ЦАО отне ли Ви повече от 20 минути?

да (посочете вида на услугата):
0% (0)
не
100% (3)
11.

Времетраенето на административното обслужване в ЦАО беше ли оптимално за Вас?

да
100% (3)
не
0% (0)
не съвсем
0% (0)
12.

Кой аспект от обслужването смятате, че най-много се нуждае от подобрение?

достъп до информация
33% (1)
количество на предоставена информация
0% (0)
отношението на служителите към Вас
33% (1)
обстановката, в която се предоставят услуги
0% (0)
по отношение на цената на услугата
0% (0)
друго (моля, посочете):
33% (1)
13.

Какви мнения и препоръки, свързани с административното обслужване бихте отправили?

(моля, попълнете):
100% (3)
Общо гласували: 3