УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че

Общинска администрация – Габрово работи

от 8.30 до 17.15 часа

с регламентирана обедна почивка

от 12.15 до 13.00 часа

 

ПРИЕМЕН ДЕН ЗА ГРАЖДАНИ:

СРЯДА от 9.00 до 12.00 часа и от 14.00 до 16.00 часа

и

СРЯДА и ПЕТЪК от 9.00 до 12.00 часа - за дирекция „Образование и социални дейности”

 

ПРИЕМЕН ДЕН ЗА ГРАЖДАНИ

на Главния архитект на Община Габрово – арх. Люция Декова  е

СРЯДА от 11.00 часа до 17.00 часа

За Ваше улеснение звената за административно обслужване - Център за информация и услуги на гражданите ЦИУГ и ГРАО са с работното време за клиенти от 8.30 до 17.00 часа, като се осигурява непрекъсваем режим на работа с потребителите. В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа, след обявеното работно време.