22 юли 2021

„Подмяна на технологията в съществуващи сгради – участък „Демилитаризация“ - Д15,15а, Д19, 19а, (сграда 02; 03/ГБЧ - 15, 15а, 19, 19а) в Цех за производство на закъснителни елементи за артилерийски боеприпаси“, което ще се реализира в имот с идентификатор 81904.28.113 по КК и КР на с. Чарково, част от производствения комплекс „Еловица“; „Подмяна на технологията в съществуваща сграда 910 (сграда 11) в Цех за производство на смес за пресоване, представляваща флегматизиран хексоген с алуминий“, което ще се реализира в имот с идентификатор 81904.28.109 по КК и КР на с. Чарково, част от производствения комплекс „Еловица“; „Подмяна на технологията в съществуващи сгради – участък „Демилитаризация“ - Д20, (сграда 06; 07; 08) в Цех за производство на дънни елементи за артилерийски боеприпаси“, което ще се реализира в имот с идентификатор 81904.28.185 по КК и КР на с. Чарково, част от производствения комплекс „Еловица“;