08.11.2022

Протокол 6 от проведено заседание на областната епизоотична комисия

08.11.2022

06.06.2022

06.06.2022

8 ноември 2022

Протокол 6 от проведено заседание на областната епизоотична комисия

Протокол 6 от проведено заседание на областната епизоотична комисия