Община Габрово обявява прием на заявления от лица, желаещи да работят като асистенти по Механизма за лична помощ.

Тук може да изтеглите заявление-декларация за кандидатстване.

Заявлението и придружаващите го документи се приемат в Община Габрово, Център за административно обслужване.

Образец на заявление-декларация може да получите и в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Габрово.

За допълнителна информация: 066/818-442, 066/818-399.