Община Габрово обявява прием на заявления от лица, желаещи да работят като асистенти по Механизма за личната помощ, който стартира от 1 септември 2019 г. по реда на Закона за личната помощ.

Тук може да изтеглите Изискванията и Заявленията.

Заявленията и придружаващите ги документи, се приемат в Община Габрово, в Центъра за услуги и информация на гражданите.

Образец на Заявления и Декларации може да получите и в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Габрово.

За допълнителна информация: 066/ 818-442, 066/818 - 399.