Община Габрово обявява прием на заявления от лица, желаещи да работят като асистенти по Механизма за лична помощ.

Тук може да изтеглите заявление-декларация за кандидатстване.

Заявлението и придружаващите го документи се приемат в Община Габрово, Център за административно обслужване.

Образец на заявление-декларация може да получите и в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Габрово.

За допълнителна информация: 066/818-442, 066/818-399.

Община Габрово обявява свободно работно място на длъжност асистент в Център за настаняване от семеен тип за стари хора - кв. Велчевци (на непълен работен ден - 4 часа) Стартира прием на документи от кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ на трудов договор за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа”