Представители на австрийския партньор „CIMA Консултиране и управление“ ООД посетиха Габрово на 24 и 25 ноември 2020 г. Визитата е част от изпълнението на международния проект „Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“ (CINEMA), финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Интеррег Дунав“ 2014-2020 г.

Целта на посещението на Мелиса Бруннер и Роланд Мурауер беше да се запознаят с градското разположение, архитектурните особености и дадености, икономическите характеристики и възможности на квартал „Шести участък“. Тяхната работа ще помогне да се изготви конкретен анализ на „Шести участък“, както и за бъдещата подготовка на трите пътни карти по направленията: 1. „Ревитализация на празни или недобре използвани застроени площи“; 2. „Съживяване на търговията на дребно и малкия бизнес в градските центрове“ и 3. „Създаване на Центрове за подкрепа на креативните индустрии“. Габровският квартал е една от трите пилотни локации, които са във фокуса на направление 2.

По време на първия ден от визитата австрийските гости се срещнаха с габровския екип по проект CINEMA, с представителите  на „Студио Комплект“ – партньор на Община Габрово в проекта, както и с кмета Таня Христова. Габровският екип представи резултатите от проведени анкети между заинтересованите страни относно бъдещото съживяване на икономическите дейности в квартала. Представена беше общата икономическа картина в града и в областта, индустриалният профил на Габрово, политиките на местната власт за постигане на икономически и траен растеж, въвеждането на иновации в бизнеса, образованието и социалната сфера. Кметът Таня Христова запозна гостите с общинските планове за градско възстановяване и развитие и произтичащите от това последици за кв. „Шести участък“.

Екипът на „Студио Комплект“ въведе австрийските партньори в подготовката на организирането на тематичен хакатон (технологично състезание). Той ще се проведе през февруари 2021 г. и ще събере потенциални партньори и участници, представители на малкия бизнес и творческите индустрии. В рамките на няколко дни те ще работят по отбори и ще предложат идеи за съживяването на габровския квартал.

Гостите разгледаха културни институции и обекти в града като Дечкова къща към Регионален исторически музей, Интерактивния музей на индустрията, РЕМО „Етър“, Музей на хумора и сатирата и Туристическия информационен център.

Според Мелиса Бруннер и Роланд Мурауер разположението на „Шести участък“ в непосредствена близост до централната търговска улица, градския централен пазар и част от местните музеи е по-скоро предимство за неговото икономическо съживяване. Близостта на пилотната локация до търговската улица ще помогне те взаимно да си влияят и взаимодействат за по-добро икономическо и културно развитие на централната част в Габрово.

Община Габрово е пълноправен партньор в международния проект „Креативни индустрии за нови градски икономики в Дунавския регион“ (CINEMA). Изпълнението на дейностите започна през м. юли 2020 г. и ще продължи до м. декември 2022 г. CINEMA работи за обновяването на централни градски райони, изоставени в резултат на индустриално преобразуване, промяна в навиците на потребителите и нарастване на населението в предградията и крайните квартали. За целта ще се използват икономическите предимства на креативните индустрии като възможност за справяне с проблема.

Повече информация за проекта можете да намерите на: https://gabrovo.bg/bg/article/17295

Посетете страницата на проекта за новини и актуална информация: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cinema

Последвайте CINEMA във фейсбук: https://www.facebook.com/InterregCinema

Абонирайте се за информационния бюлетин на: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/cinema/campaigns

Габрово представи добри практики пред градовете, носители на награда „Европейски зелен лист“
1 декември 2020
Включете се в коледно - новогодишния базар
2 декември 2020