Трима експерти в областта на маркетинга, бизнеса, творческите индустрии и развитието на градска среда съветваха участниците в хакатона (технологично състезание) „Промяна за „Шести участък“ в Габрово“ (23-25 февруари 2021 г.).

Творческият деятел Галин Попов, архитектът Делчо Делчев и бизнес консултантът Неви Коева работиха с отборите в търсенето на най-добрите идеи за съживяване на икономическия, културния и туристическия потенциал на квартал „Шести участък“.

Резултатът от инициативата са три концепции, които очакват своята реализация. Имат ли потенциал за развитие, към кого са насочени и какъв е приносът на хакатона коментират неговите ментори.

1. В коя област попадат финалните идеи на трите отбора?

Галин: Идеите са много пъстри! Отдавам това на добре балансирания подбор на специалисти, поканени да участват в хакатонa. Отборите подходиха с особено внимание към местните жители и това е много ценно. В разговорите за бъдещето на „Шести участък“ често се използваха думите – общност, семейство, дом, гост, градски приключения и културно многообразие.

Делчо: И трите отбора уловиха необходимостта от многопластово отношение и намеса в квартала. Затова и засягат както креативните индустрии – като събитиен и творчески двигател, така и търсят връзка със средата – нейното физическо измерение и бизнес контекст.

Неви: Финалните идеи обхващат подобряване на градската среда, развиване на туризма и пренасочването му към централната част на Габрово, увеличаване на човекопотока и подкрепа на бизнеса в квартала. Всичко това е в синхрон с целта мястото отново да стане атрактивна притегателна точка на града.

2. Считате ли, че предложенията са реално приложими и имат потенциал да бъдат припознати от бъдещ инвеститор?

Галин: Всички идеи са релевантни към средата и към нуждите на кв. „Шести участък“. Тяхната реализация ще зависи повече от ентусиазма и от желанието на хората, отколкото от огромен финансов ресурс. Смятам, че всеки един гражданин на град Габрово може да допринесе за оживяването на тази толкова чаровна част от града. 

Делчо: Със сигурност идеите са приложими! За да предизвикат инвеститорски интерес, върху тях трябва да продължи да се работи и да рафинират както целевите групи за посетители, така и целевите групи за инвеститори, защото не бих сложил под общ знаменател всички. 

Неви: Някои от аспектите на проектите са подходящи и за разработки, и за инвеститори, стига да бъдат реално показани ползите от инвестицията и времето, за което тя ще се възвърне. За инвеститорите ще е нужна повече яснота относно собствеността и възможностите за печалба. Предвиждам потенциални инвеститори под формата на спонсори. 

3. Какви са Вашите впечатления от работата на отборите по време на хакатона?

Галин: Бих ги определил като „Споделена емоция“ – това е името на един от отборите и моето усещане за работния процес.

Делчо: Изключително смислено събитие и силен брейнсторминг! За поставения срок и цели, екипите се справиха чудесно, а те не бяха предварително сработени. Трите идейни концепции са различни, но допълващи се, които заслужават да продължат да се развиват! 

Неви: Похвално е, че отборите се ориентираха бързо. Намирам огромна полза от обмяната на идеи между непознати, ментори, конкретните бизнеси в района и различни организации. Имаше интересни моменти с поемане на лидерство и изразяване на човешки модели на поведение.

Повече за идеите и отличените в хакатона можете да прочетете в линка.

 

 

Отвънка ухае на пролет…
26 февруари 2021
ПУДООС одобри шест проекта за Габрово
1 март 2021