Община Габрово, СУ „Райчо Каролев“, ОУ „Ран Босилек“ и детските градини „Дъга“ и „Радост“ получават финансиране, за да реализират проекти в националната кампания „Чиста околна среда – 2021 г.“. Средствата се осигуряват от Министерството на околната среда и водите чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

От постъпилите 833 заявления на общини и кметства предложени за финансиране са 457 проекта със средства до 10 000 лв. Сред тях са два проекта на Община Габрово – за обновяване на детска площадка на ул. „Свищовска“ № 88-92 на стойност 9 990 лв. и за изграждане на кът за отдих в село Янковци на стойност 9 996 лв. 

Детска площадка на ул. „Петър Михов“, обновена по ПУДООС през 2020 г.

От постъпилите 432 проекта на училища и детски комплекси са одобрени 248 със средства до 5 000 лв. За Габрово това са инициативите на СУ „Райчо Каролев“ – „Природата – мой приятел“ на стойност 4 910.60 лв., и на ОУ „Ран Босилек“ – „Безопасно училище – екомисия възможна“ на стойност 4 982 лв.

От постъпилите 392 проекта на детски градини са одобрени 253 със средства до 5 000 лв. За Габрово това са активностите на ДГ „Дъга“ със „Забавна детска еколаборатория“ на стойност 4 968.15 лв. и на ДГ „Радост“ с „Обичам природата – и аз участвам“ на стойност 4 553.86 лв.

Крайният срок за изпълнение на дейностите е 30 ноември 2021 г. за общините и кметствата, а за училищата и детските градини – до 31 октомври 2021 г.

Благодарение на кампанията „Чиста околна среда“ с доброволния труд и участието на възрастните и на подрастващите са постигнати резултати, които формират ново отношение към природата и опазването ѝ.

Протоколът с одобрените проектни заявления, подлежащи на финансиране в кампания „Чиста околна среда – 2021“, е публикуван на интернет страницата на ПУДООС.