31 май 2013, 08:30

Община Габрово с проект за иновативни услуги на деинституционализацията

Община Габрово внесе за оценка в Агенция за социално подпомагане проектно предложение „Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства в община Габрово”
21 май 2013, 14:43

Терапия чрез изкуство за децата със специални образователни потребности

Инициативата е по проект „Повече ЗаЕдно”
21 май 2013, 09:41

Популяризиране на добри практики в управлението на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.”

  Семинар на тема „Популяризиране на добри практики в управлението на проекти по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г
10 май 2013, 13:11

Още пет деца са настанени в приемни семейства

Услугата е част от проект „И аз имам семейство”
18 април 2013, 14:54

Проектът с полския град Нови Сонч в развитие

Делегация от община Габрово беше на тридневно работно посещение в побратимения полски град Нови Сонч
17 април 2013, 08:15

Община Габрово назначи 30 социални асистенти по проект

Ще обслужват над 110 потребители на социалната услуга
9 април 2013, 13:00

Община Габрово ще подобрява достъпа до образование по проект

Дейностите обхващат осем институции за деца и ученици
29 март 2013, 08:00

Форум за децата със специални образователни потребности

Събитието е част от проект „Повече ЗаЕдно“