„Този проект е част от усилията, за които вие ни вдъхновявате, защото основният ни стремеж е да правим Габрово по-красив, по-привлекателен и по-уютен град“, каза кметът на Габрово Таня Христова по време на официалното откриване на обектите, изградени по проект „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“.

„Усмивките във вашите очи са най-добрата благодарност за резултатите, които постигаме заедно“, добави кметът на Габрово и благодари на всички, ангажирани в изпълнението на обектите.

„Община Габрово е сред петте най-добри общини бенефициенти по Оперативна програма „Региони в растеж“, заяви от своя страна министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, който уважи церемонията.

Според него ще има спестен ресурс по програмата и общините, които са най-бързи и с най-качествено изпълнени проекти ще имат възможност за нови инвестиции с европейски средства. Министър Нанков съобщи още, че до края на лятото на следващата година ще бъде завършена рехабилитацията на участъка, включващ пътя Габрово – Севлиево, обеща рехабилитация на пътния участък в кв. Хаджи Цонев мост и изрази очакване бързо да стартира работата по останалите проекти, които предстои да се изпълняват в общината.

По време на церемонията евродепутатът Андрей Новаков обяви, че Габрово е отличен сред градовете най-добри бенефициенти в ЕС, в инициатива на депутати от Европейския парламент, и връчи на Община Габрово сертификата за отличието.

След откриването на обектите Николай Нанков и Таня Христова засадиха дърво Явор в парк „Колю Василев – Обов“.

С инвестиция по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. бяха реконструирани и новоизградени ключови обекти от градската инфраструктура. На емблематичния Шиваров мост вече има кръгово кръстовище, новата Източна градска улица спомага за облекчаване на трафика в центъра, а паркът на Колелото се превърна в приятна дестинация за отмора на живеещите в района.В обхвата на трите основни обекта са рехабилитирани пътни и тротоарни настилки, монтирано е ново улично осветление, възстановени са парковите територии, извършено е благоустрояване на вътрешноквартални пространства. Обликът се допълва от подходящо озеленяване и екстериорно обзавеждане, изградени са детски площадки, пешеходни алеи и естетически композиции, паркинги и кътове за отдих.

Общата стойност на проекта е 11 138 023,59 лв., от които 3 416 131,59 лв. е приносът на Община Габрово.

Разработката на Община Габрово бе първата в страната, която получи одобрението на Управляващия орган на ОП „Региони в растеж“ по процедурата „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие“.

Снимки от събитието можете да видите тук.


Тази публикация е създадена в рамките на договор BG16RFOP001-1.016-0001-C02 „Габрово – инвестиции за изграждане на съвременна градска среда“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Габрово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тя отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Репортаж от събитието чуйте тук:

Обектите по проекта за съвременна градска среда ще бъдат открити на 19 юли
19 юли 2018
Фотографска изложба „Избрано” от Пети Международен Фото Салон Пловдив.
20 юли 2018