Развитието на зелената инфраструктура на гр. Габрово бе представено по време на конференцията „Зелени градове за устойчива Европа“, която се състоя на 25 октомври 2018 г. в Националния дворец на културата в столицата.

Форумът събра производители на декоративни растения, експерти по озеленяване и устройствено планиране, ландшафтни архитекти и други специалисти, които обсъждаха най-новите тенденции в развитието на зелените градове.

В специален панел, посветен на успешни примери за модерна зелена система, три български града споделиха своя опит: София, която има амбиции за Европейска зелена столица, Бургас с четири приза „Най-добър град за живеене“ и Габрово – финалист в конкурса „Европейски зелен лист“.

Ландшафтният архитект Илвина Илийчева от ОП „Благоустрояване“ и гл. експерт „Подготовка и управление на проекти“ Севдалина Ненкова представиха най-добрите постижения през последните десет години в Габрово. Те акцентираха върху въведените мерки за енергийна ефективност, проектът „Цветен град“, подобренията в градската среда, сектор води и управление на отпадъците, кампаниите за включване на общността и др.

Презентация на Община Габрово

Според Ари Фелдхаузен, земеделски съветник към посолството на Кралство Нидерландия в България и Румъния, урбанизацията налага създаването на зелени градове, в които хората да могат да живеят добре. ,,Всеки град е уникален и архитектите се опитват да заложат перспективи за развитие на зелени площи. София, Габрово и Бургас са сред градовете, класирани на европейско равнище. Ние в Холандия също отделяме голямо внимание на тези инициативи.“, обяви Фелдхаузен.

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Вергиния Кръстева определи като основен приоритет на общините привличането и насърчаването на заинтересованите страни за участие в разработването и прилагането на екологични политики. „Градовете ни имат сериозен потенциал да се превърнат в едни от зелените градове на Европа с помощта на подходящите стратегии и планиране.“, подчерта Кръстева.

Конференцията „Зелени градове за устойчива Европа“ е инициатива на Европейската асоциация на декоративните разсадници. Представител на програмата у нас е Асоциацията на производителите на декоративни растения в България. Кампанията „Зелени градове“ ще продължи до края на 2020 г. Седемте участници са развъдници от Белгия, България, Дания, Германия, Франция, Великобритания и Холандия. Идеята е насочена към предприемачите и общините, които играят решаваща роля в градоустройството и планирането на ландшафта. Основната цел е да се повиши осведомеността за многото ползи от използването на живи растения в градовете и селата, както за гражданите, така и за околната среда.

Културното наследство като актив за развитието на устойчив туризъм
26 октомври 2018
Златните славеи отнесоха своите награди
27 октомври 2018