Единадесетата международна конференция „Туризъм и наследство: отговорен и устойчив туризъм в контекста на културното наследство“ обсъжда последните тенденции в развитието на културните политики фокусирайки се върху иновациите и креативността.

Събитието, посветено на Европейската година на културното наследство, се провежда от 25 до 27 октомври в Пафос, Кипър и се организира от Европейската мрежа за културен туризъм и Регионалният туристически борд в Пафос. В рамките на конференцията, като ръководител на българската делегация в Комитета на регионите, Комисията по социална политика, образование, заетост и култура /SEDEC/, кметът на община Габрово Таня Христова е един от водещите панелисти и модератор по темата за „Засилване на европейската идентичност чрез образование и култура“, отразявайки гледната точка на представителите на европейските институции и пан – европейските структури.

Основната цел на конференцията е да постави в центъра на дискусиите основните предизвикателства, рискове и възможности за развитието на устойчив туризъм, обвързан с културното наследство, както и да предложи конкретни стъпки за развитието на туристически маркетинг на продукти и услуги. Примерите от цял свят, които се представят на форума показват конкретен опит и практики и дават препоръки как да запазим, възстановим, разположим и промотираме културните си активи и наследство.

В своето експозе, кметът на Габрово акцентира върху това, че културата и туризма вървят ръка за ръка и точно тази взаимосвързаност е предпоставка за привлекателността на нашите градове, региони и страни. Един от основните фактори за успех е създаването благоприятна и балансирана среда за устойчиво развитие на културния туризъм, чрез насърчаване на конкуренцията, дигиталните услуги, споделената реклама, преодоляване на сезонния характер на определени туристически дестинации, квалификацията и уменията на заетите в този сектор, транспортната свързаност.

Общинските съветници отпуснаха еднократна финансова помощ за лечението на габровска ученичка
26 октомври 2018
Зелената инфраструктура на Габрово сред темите в Европейска конференция
26 октомври 2018