Снимка на новина 12357
5 декември 2023, 16:18

Европейски проект утвърждава „Етър“ като музей за креативен културен туризъм

Близо 10.5 млн. лв. са вложени за обновяване и реставрация на обектите