Регионален иновационен хъб може да бъде създаден в Габрово с инициативата на местния бизнес, научните среди и Община Габрово. Новата управленска структура ще работи за консенсус между фирмите, ще направлява иновационната екосистема и ще подобрява отношенията между бизнеса и образователните институции.

Визията за изграждане на такъв център беше представена в Деня на отворените врати за бизнеса, който се проведе в края на миналата седмица в „Мехатроника“ АД, като част от дейностите по проект ESSPO – „Портфолио на услуги за ефективна подкрепа на малки и средни предприятия“.

„Нашето оцеляване в трудния глобален пазар е възможно единствено, ако сме иновативни. Не може да съществуват само една или две иновативни фирми в региона, ако те не работят заедно със своите съседи. Иновативната фирма оцелява чрез оригиналност, бързина на разработките си, качество и надеждност на изделията.“

Така се обърна към представителите на габровския бизнес управителят на „СТС Пак Холдинг“, председател на Съвета на директорите на българоизраелската фирма „ЛС Тюбс“ и член на Съвета на директорите на „Мехатроника“ АД инж. Николинка Хинкова.

Според инж. Хинкова налагането на световния пазар на иновативен продукт е трудна задача, когато си в България. „Много от нас чувстват недоверието на потенциалните клиенти към нашите изделия, защото България не показва на световно ниво традиции в тази посока. За да има наши иновативни изделия на световния пазар, ние трябва да сме не равни, а по-добри от конкурентите ни по отношение на качество и надеждност, да сме гъвкави и бързи. Успехът може да се постигне единствено чрез нашето регионално обединение и взаимноизгодно сътрудничество.“, подчерта Николинка Хинкова. Тя допълни, че е изключително важно бизнесът да бъде разбиран от местната власт, която, познавайки добре неговите нужди, би могла да го подкрепя на национално и международно ниво.

  

По време на срещата бяха предложени няколко примерни дейности за бъдещо сътрудничество между габровските компании. Сред тях са по-активна работа с Техническия университет, иницииране на съвместни проекти, чрез които да се подобри качеството на образованието на бъдещите инженери, да се настоява за специалности, необходими на местния бизнес, да се работи за ранната професионална ориентация на децата чрез дни на отворените врати в предприятията, чрез събития за професионално ориентиране, детски научно-технически лагери и т. н. За да може успешно да се реализира сдружение за иновации или регионален иновационен хъб, е необходимо да има и подходяща комуникационна среда за повишаване капацитета на фирмите за иновации.

Денят на отворените врати съвпадна с проучвателното посещение на Дитер Майер от Германия, представляващ окръг Хамелн-Пирмонт, партньор в проекта ESSPO. Според г-н Майер България може да бъде добър пример за съвместна работа между местната администрация и бизнеса.

„Българите имат много свежи идеи! Понякога ние, в Германия, се виждаме като много стойности и важни, но всъщност не е точно така. Затова искаме да почерпим чужд опит, който можем да ползваме за нашите дейности. Габрово прави впечатление за чист град, в който оперират модерни компании и има видим индустриален прогрес.“, смята той.

Освен с бизнеса, германският партньор се срещна и с ръководството на Техническия университет. Той бе запознат със социално-икономическите характеристики на общината, основните производства, геоинформационния портал с актуални данни за местните фирми, възможностите за образование и работа в Габрово.

По време на събитието в „Мехатроника“ бе представена разработката за нова бизнес онлайн платформа „ИнноваГаб“. Чрез нея фирми, експерти, докторанти и студенти ще могат да взаимодействат помежду си. Тя ще съдържа изчерпателна информация за актуалните факти, събития, законодателство и проекти, които са важна част за функционирането на компаниите.

  

Пред представителите на бизнеса бе промотирано изданието „Дестинация за иновации – Габрово“, което представя икономическия профил и перспективите за развитие пред региона. Участниците научиха за съвместната работа на Община Габрово с Фондация „Градище“ по създаване на споделено работно пространство (coworking space), както и за търсенето на възможности за финансиране в помощ на стартиращи предприемачи.

„Славейче пее“ събира 200 деца в съботния ден
25 октомври 2018
Уличният фестивал 6Fest набира участници за младежки дискусионен форум в Габрово
26 октомври 2018