Уличният фестивал 6Fest и неговият създател Момчил Цонев организират дискусионен форум на младите хора в Габрово, който ще се проведе на 10 ноември 2018 г., събота, в Дом на хумора и сатирата в Габрово. Чрез инициативата се цели да се създаде активна младежка общност в Габрово. По време на събитието ще се дискутират въпроси, свързани с развитието на младежка среда в града.

Във форума могат да се включат младежи на възраст от 14 до 30 години. Общият брой на участниците ще бъде от 20 до 30. Срокът за кандидатстване е 31 октомври 2018 г., сряда, чрез попълване на онлайн формуляр.

Проектът „Фестивал 6Fest Щастливо Габрово“ на Сдружение „Обществен комитет „Васил Левски” – Габрово”, част от който е и младежкият форум, се реализира по Програма „Младежки дейности“ с финансовата подкрепа на Община Габрово.

Бизнесът готви регионален иновационен хъб
25 октомври 2018
С 340 кг опасни отпадъци намалихме риска за здравето и природата
26 октомври 2018