През изминалите два дни, 24 и 25 октомври 2018г., Община Габрово проведе втората за тази година акция по събиране на опасни отпадъци от домакинствата. Данните на финала показват, че габровци са предали за обезвреждане 343,6 кг опасни отпадъци. В мобилния пункт са постъпили количества от всички видове приемани отпадъци, като най-големи са количествата на разтворителите, основите, пестицидите, фото химични вещества и смеси, живаксъдържащи продукти – общо над 200 кг. В рамките на кампанията са предадени и 25 кг лекарства и лекарствени продукти с изтекъл срок на годност, за които хората споделят, че съхраняват в домовете си, за да не ги изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци, а сега използват възможността да ги предадат за обезвреждане.

Община Габрово благодари на всички граждани, включили се в кампанията, за отговорното отношение към опазване на околната среда от опасните отпадъци.

Опасните отпадъци от домакинствата замърсяват околната среда и влияят отрицателно върху здравето на хората. Те могат да поставят под риск живота на хората, животните и растенията – важно е да бъдат предадени за последващо обезвреждане!

Уличният фестивал 6Fest набира участници за младежки дискусионен форум в Габрово
26 октомври 2018
Общинските съветници отпуснаха еднократна финансова помощ за лечението на габровска ученичка
26 октомври 2018