За седма поредна година Европейската комисия провежда кампанията „Европа в моя регион“. Инициативата цели да популяризира проекти, получили финансиране от фондовете на Европейския съюз. Тя насърчава гражданите да търсят информация за проектите, да споделят изображения и преживявания чрез социалните медии.

Тази година кампанията включва три различни инициативи – фотоконкурс, конкурс за блогъри и викторина.

Фотоконкурсът ще отличи най-добрите снимки на проекти, финансирани от ЕС. За участие се изисква да бъдат направени две снимки: една на проекта (художествена, творческа) и една на табелата или билборда с информация за финансирането и с флага на ЕС. 30-те най-добри кадъра ще бъдат събрани във фотоизложба, която ще пътува из цяла Европа.

В конкурса за блогъри се приемат публикации в блогове за проекти, съфинансирани от ЕС, на всеки от официалните езици на Съюза. След като материалът бъде публикуван, линкът трябва да бъде изпратен до платформата Gleam. При оценката ще се вземе под внимание количеството трафик в мрежата и броят на споделянията. Тримата победители ще бъдат поканени да се присъединят към триседмична програма за обучение в реална среда, посветена на комуникациите в ЕС.

Третата възможност е участие в онлайн викторина за проверка на знанията относно регионите на ЕС и тяхната култура. На всеки две седмици ще бъде определян победител, който ще получи кошница с европейски деликатеси. Имената на печелившите във викторината ще бъдат обявявани два пъти месечно: на 15 и 30 май, юни, юли и август.

Крайният срок за участие в кампанията „Европа в моя регион 2018е до 31 август 2018 г. 

Пълните условия са публикувани на http://ec.europa.eu/regional_policy/bg/policy/communication/euinmyregion/.

Информация за текущите и реализираните проекти в община Габрово може да намерите на https://gabrovo.bg/bg/page/1084.