Община Габрово е одобрена като партньор в проекта „Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за интегриране на ресурсната ефективност“ – GPP-STREAM. Дейностите са по международната програма „Интеррег Европа“ и ще се реализират до 2022 г.

Представители на девет регионални администрации и институции от Италия, Румъния, Испания, Франция и България ще си сътрудничат за подобряване на механизмите по прилагане на зелени обществени поръчки.

Идеята е да се създаде инструментариум за управление, изпълнение и мониторинг на политиките, които въвеждат подходи за такъв тип поръчки.

Ще бъдат разгледани добри практики от участващите европейски региони с акцент върху активното използване на екологични критерии в обществените поръчки от местните власти и държавните институции. Целта е да се подпомогне ефективното използване на ресурсите и да се популяризират екоиновациите чрез прилагане на зелени обществени поръчки.

Общата стойност на проекта е 1 413 145 евро, като бюджетът за Габрово е 117 559 евро, от които 85% са от Европейския фонд за регионално развитие и 15% – национално съфинансиране.

Община Габрово ръководи националната мрежа за устойчиви обществени поръчки, която бе създадена в рамките на проект „Региони на устойчивите обществени поръчки (SPP Regions)“, финансиран по програма „Хоризонт 2020“ на Европейския съюз. Реализирани са четири „зелени“ обществени поръчки – за обновяване сградата на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, доставка на електробуси и зарядни станции по проекта за градския транспорт, доставка на електромобил за Община Габрово и на нискоемисионен товарен автомобил за ясла „Зора“. На национално ниво са изпълнени два модела на „зелени“ поръчки – за доставка на електробуси и зарядни станции за „Столичен автотранспорт“ ЕАД и за обновяване административната сграда на Община Бургас.

Калоян Иванов, АМК: В Габрово не е трудно да се прави бизнес
3 юли 2018
Как се става мутафчия в ЕМО „Етър”
4 юли 2018