В ЕМО „Етър” майстор Христо Маринов проведе обучение по мутафчийство, чрез което музеят изпълнява една от ключовите си функции – да съхранява и предава на новите поколения знание от миналото. Обучението е част от програмата, посветена на Габрово като творчески град на занаятите и фолклорното изкуство. Градът стана част от световната мрежа от творчески градове на ЮНЕСКО през есента на 2017 г.

Мутафчийският занаят е един от най-добре развитите в миналото, свързан с отглеждането на кози, от които единствено се доставя суровината за изготвяне на изделията. През Възраждането в няколко от най-големите средища на мутафчии работят стотици майстори. В големи количества се тъкат мутафчийски чували и торби за пренасяне на различни стоки, конски колани и зобни торби за коне. Между тях са характерните и за Габровско големи прешови (чували за жито) и черги в естествените цветове на козината.

По време на курса е проследен целият процес за изработване на едно мутафчийско изделие - чистенето на вълната от коза, биенето и преденето. В обучението се включиха Вейлада Мутафчиева, Невена Екимова, Мадлена Иванова и Ивелина Иванова, а майстор Христо Маринов избра Вейлада Мутафчиева да продължи да практикува в музея.