Община Габрово се включи в пилотния проект „Европейски региони на социалната икономика 2018“, ръководен от Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ на Европейската комисия.

Целта е да се изградят мрежи между заинтересованите страни и да се повиши осведомеността за социалната икономика на регионално и местно ниво.

Инициативата обединява 32 региона и градове от 14 държави – членки на Европейския съюз. България е представена от Габрово, София и Ловеч.

По време на Глобалния форум за социална икономика, който се проведе от 1 до 3 октомври 2018 г. в испанския град Билбао, участващите региони споделиха добри практики, опит от вече реализирани събития на местно ниво и работещи платформи. В рамките на семинара „Социалната икономика става глобална“ беше представен международният лагер за иновации – Gabrovo innovation camp, който тази година бе посветен на социалните иновации. Идеята на инициативата и фактът, че тя събира представители на различни социални групи, предизвика интереса на присъстващите с различния формат на провеждане.

Резултатите от пилотния проект бяха показани и в Брюксел по време на Европейската седмица на регионите и градовете от 8 до 10 октомври 2018 г. В рамките на семинара „Социална икономика и предприемачество за европейските региони“ гл. експерт „Подготовка и управление на проекти“ Севдалина Ненкова се включи в работните сесии с фокус върху социалните теми и влиянието им в обществото. Участниците дискутираха как да се подобри ефектът от инициативите в сферата на социалната икономика, начините за изграждане на капацитет, връзките между традиционните и социално-икономическите предприятия и приобщаване на младите хора.

В заключителните срещи в Билбао и Брюксел взеха участие експерти от Съвместния изследователски център на Европейската комисия, политически лица и представителни организации в социалната икономика.