18 април 2013, 14:54

Проектът с полския град Нови Сонч в развитие

Делегация от община Габрово беше на тридневно работно посещение в побратимения полски град Нови Сонч
17 април 2013, 08:15

Община Габрово назначи 30 социални асистенти по проект

Ще обслужват над 110 потребители на социалната услуга
9 април 2013, 13:00

Община Габрово ще подобрява достъпа до образование по проект

Дейностите обхващат осем институции за деца и ученици
29 март 2013, 08:00

Форум за децата със специални образователни потребности

Събитието е част от проект „Повече ЗаЕдно“
27 март 2013, 08:25

Кръгли маси за интегрирания план за градско възстановяване и развитие

Предстои обсъждане на проектните идеи в трите зони за въздействие
11 март 2013, 16:20

В Габрово започва строителство на нова детска градина

Сградата ще бъде изпълнена по нискоенергиен проект
22 февруари 2013, 08:15

Приключи укрепването на три от подпорните стени на река Янтра

Конференция представя резултатите от проекта