Община Габрово ще получи ваучер на стойност 15 000 евро от Европейската комисия за безплатен интернет на обществени места по инициативата WiFi4EU. Средствата трябва да бъдат вложени в срок до 18 месеца за изграждане на Wi-Fi на публични пространства – като зали, библиотеки, музеи, паркове, площади и други места от обществен интерес. Целта е не само да има свързаност на отделните хора, но и културен и исторически обмен на информация. 

До края на 2018 г. се очаква да бъде подписано споразумение с Комисията за получаване на ваучера. През следващата година ще се направи избор на инсталационна компания, която да изгради избраните точки за достъп до високоскоростен интернет. Изпълнителят трябва да има регистрация на портала WiFi4EU.

Офертата е необходимо да предлага интернет връзка, която осигурява скорост на изтегляне от поне 30Mbps. Скоростта на мрежата за пренос на данни трябва да бъде най-малко еквивалентна на скоростта на връзката, използвана от общината за вътрешни нужди. Администрацията ще бъде отговорна да поддържа новоизградената мрежа напълно активна за период от 3 години.

Общо 215 български общини успешно подадоха кандидатурите си в обявения през ноември конкурс. Класираните 113 победители са успели да кандидатстват в първите 10 секунди от отварянето на конкурса и са се преборили с конкуренцията на останалите почти 13 000 кандидати от цяла Европа. Основният принцип за избор е „пръв кандидатствал – пръв спечелил“. Българските местни власти ще получат финансиране в размер на 1 695 000 евро, което е приблизително 4.04% от бюджета на инициативата.

Общият брой на финансираните общини на европейско ниво е 2 800. Всички регистрирани ще станат част от общността на WiFi4EU и ще могат да се свържат с останалите участници в проекта.

„Подобряването на свързаността в ЕС е ключов аспект от стратегията ни за цифровия единен пазар. Инициативата WiFi4EU е още една конкретна стъпка за превръщането на стратегията в реалност за всички. Сега много повече европейци ще ползват безплатно интернет, ще се радват на по-добри комуникации и нови възможности за връзка, което в крайна сметка ще допринесе за развитието и на икономиката на ЕС.“, коментира българският еврокомисар по цифровата икономика и общество Мария Габриел.

*Снимка: Европейска комисия

Среща с бизнеса и научните организации в Габрово
10 декември 2018
„Изплети топлина“ 2018 приключи топло и успешно за Габрово
10 декември 2018