На 11.12.2018 г. /вторник/, от 10.00 часа, в Ритуалната зала на Община Габрово, Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ организира регионална среща за представяне на концепция за изграждане на Регионални иновационни центрове.

Целта на бъдещите Регионални иновационни центрове е изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура и експертиза за провеждане на приложни изследвания и развойна дейност от отворен тип, способстващи за ускорено икономическо и социално развитие на българските региони. С Концепцията може да се запознаете на следния ЛИНК.

Фокусът на дискусията ще бъде върху идентифициране на конкретните потребности на бизнеса и науката, както и получаване на обратна връзка (предложения, препоръки, мнения) за параметрите на процедурата – допустими кандидати, дейности, разходи, бюджет на процедурата, размер на безвъзмездната финансова помощ и др.

Успоредно с това, експерти от Управляващия орган на ОПИК, ще представят и предстоящите за обявяване процедури до края на 2018 и 2019 г. по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

Срещата се организира от Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ в партньорство с Община Габрово и Областен информационен център – Габрово.

 

Светваме светлините на елхата и Коледното градче днес! Заповядайте!
10 декември 2018
Габрово получава безплатен интернет по WiFi4EU
10 декември 2018