Община Габрово бе единственият български представител по време на международната конференция за бизнес развитие „Растеж, който работи за всеки“, която се проведе от 22 до 23 ноември 2018 г. в украинската столица Киев.

Повече от 120 участници – представители на малки и средни предприятия, местни власти, неправителствени организации и финансиращи институции, дискутираха успешни модели и иновативни практики за включващо бизнес развитие.

В специален панел, посветен на социалното предприемачество, гл. експерт „Подготовка и управление на проекти“ Севдалина Ненкова представи българския опит по темата, както и постиженията, перспективите и предизвикателствата на локално ниво. Тя акцентира върху начините за развитие на социалното предприемачество чрез еврофондовете и конкретно възможностите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Аудиторията научи още за подкрепата, която Община Габрово оказва за различни видове социални инициативи, за международния иновативен лагер – Gabrovo innovation camp, който тази година бе посветен на социалните иновации, както и за местния проект „Майсторилница“ за създаване на ново социално предприятие за ръчно изработени сувенири, бродерия и традиционни битови изделия.

По време на пленарните сесии участниците обсъдиха начините за насърчаване на инвеститорите да финансират социални предприятия така, че да се създаде устойчива и позитивна социална промяна, а не просто бизнес модел, чрез който се постигат положителни финансови резултати. Експерти от Канада споделиха опит от добре развитата си социална икономика и прилагането на мерки за подкрепа на жените в бизнеса.

Втората международна конференция за бизнес развитие в Киев се проведе в рамките на проект „Партньорство за местно икономическо развитие и демократично управление“, изпълняван в Украйна от Федерацията на канадските общини (FCM) и финансиран от „Глобъл Афеърс Канада“. Проектът цели да укрепи общинския сектор чрез увеличаване капацитета на 16 украински града за напредък в местната демокрация и икономическо развитие.

Представянето на Община Габрово може да видите във видеото: