Предоставянето на услуги за ранно детско развитие ще продължи и през следващата година, с което се удължава срокът на проекта с 12 месеца.

Съгласно допълнителното споразумение между Община Габрово и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ са осигурени още 108 009,89 лв. Така общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ е 583 376,89 лв.

Проект „Комплекс за социално-здравни услуги за деца и семейства“ стартира на 1 септември 2016 г.

В сградата на ул. „Ивайло“ № 13 се предоставят интегрирани услуги – социални, образователни и здравни. Грижата е за деца до 7-годишна възраст (включително с увреждания), техните родители, както и за бъдещи родители относно ранното детско развитие и повишаване на тяхната компетентност. Извършва се и мобилна работа с посещения в домовете на потребителите.

От началото на дейностите над 280 деца и техните семейства са получили специализирана подкрепа. Разкрити са 20 работни места и са назначени различни експерти – социални работници, психолози, медицински сестри, лекари, педагози и др. Във връзка с удължаването на проекта Община Габрово набира кандидати за длъжностите ръководител, психолог, специален педагог и медиатор, като приемът на документи ще е до 3 януари 2019 г.

Услугите, които продължават да се извършват напълно безплатно, са ранна интервенция на уврежданията за деца от 0 до 7 г. и техните родители, индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания или специални потребности, подлежащи на записване в първи клас, формиране и развитие на родителски умения и семейно консултиране, подобряване достъпа до здравеопазване и осигуряване на здравна детска консултация, летни занимания за бъдещи първокласници и др. С новия закон за социалните услуги се предвижда след края на проекта дейностите да бъдат финансирани от държавата.