Успешно приключи изпълнението на десетте проекта, получили съфинансиране по Програма Култура 2018 година. 97 281.37 лева са средствата, които Община Габрово отпусна, за да бъдат реализирани проекти на ДТ „Рачо Стоянов“, РИМ Габрово, МАИР „Боженци“, Сдружение „Обществен комитет Васил Левски“, „Бокс Вижън“ ЕООД, „Елмазови“ ООД, НЧ „Будителите – 2017“, РБ „Априлов-Палаузов“, Музей "Дом на хумора и сатирата" и "Малка театрална компания" ООД.

Благодарение на Програма Култура и на инициативността на културни институти и неправителствени организации в Габрово се реализираха няколко фестивала, излязоха уникални печатни издания, организираха се изложби, концерти, спектакли, иновативни културни проекти и международни инициативи.  Съдържателните отчети на всички проекти и направения анализ на Програмата сочат висока стойност на културните продукти, постигнати цели и добри резултати. Част от проектите ще продължат устойчиво развитието си, други ще търсят ново финансиране, за да реализират последващи дейности, за трети – тепърва ще се говори много.

В края на годината Община Габрово обяви и първата сесия за съфинансиране на проекти по Програма Култура за 2019 година. Съдържателният обхват включва дигитални предизвикателства и творчество в Творческия град на ЮНЕСКО – Габрово. Проектни предложения ще се приемат до 21 януари 2019 година.