Главна дирекция „Регионална и градска политика“ на Европейската комисия публикува покана за кандидатстване за наградите „RegioStars“ с краен срок 9 май 2019 г. Това е дванайсетото издание на конкурса, който се провежда от 2008 г. насам. Целта е да се открият успешни проекти в сферата на регионалното развитие, финансирани от ЕС, които да насърчат регионите за увеличаване на иновациите.

Наградите са в пет области: „Умен растеж: Популяризиране на цифровата трансформация“, „Устойчив растеж: Свързване на зелено, синьо и сиво“, „Приобщаващ растеж: Борба с неравенствата и бедността“, „Градско развитие: Изграждане на градове, издръжливи на климата“ и темата на 2019 г. – „Модернизиране на услугите в здравеопазването“.

снимка: https://ec.europa.eu/regional_policy/bg/

Независимо жури от академичните среди ще оцени кандидатурите, а представители на класираните проекти ще бъдат отличени със сертификат и медал. Обществеността ще избере свой победител чрез публично онлайн гласуване и ще присъди наградата „Обществен избор“ на един от проектите.

Награждаването ще се състои през м. октомври 2019 г. в Брюксел по време на официална церемония в рамките на Европейската седмица на регионите и градовете. Печелившите във всяка категория ще получат кратко видео за проекта си и промоционален пакет в социалните медии.

Предложенията трябва да бъдат изпратени от регионалната или местната отговорна структура или от ръководителя на проекта с одобрението на управляващия орган на финансиращата програма.

Допълнителна информация и формуляр за кандидатстване са публикувани на електронен адрес: https://regiostarsawards.eu/